Югозападна България

Рейтинг:
0 / оценки
Югозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. Площта му е 20 306 km², а населението – около 2 133 406 души (2011). Това е най-гъсто заселеният район в страната, като населението е съсредоточено в големите градове. В района е разположена и столицата, която е демографски, икономически, административен, образователен и културен център.

Градове и села в Югозападна България

Югозападният регион на България се нареди в топ 10 в Европа по най-добро представяне. В класирането се взима предвид създаването на работни места, увеличение на заплатите, производство и концентрация на висококвалифицирани бизнеси в сектор "услуги". 

Индексът "Best-Performing Cities" (BPC) на Milken Institute подрежда югозападния регион, включващ София, на десета позиция. Според изследването той е първи в Европа по ръст на заплатите в последната една година и в последните пет. В него се посочва, че директните чуждестранни инвестиции са двигател на растежа и намаляването им по време на финансовата криза след 2008 г. е сринала рязко създаването на нови работни места, което преди това се е случвало с бърза стъпка.

Трите региона, в които средната заплата расте по-бързо, отколкото в София

Видин е на дъното по отношение на средното трудово възнаграждение

Затова между 2011 и 2016 г. районът изостава по ръст на заетостта, но в края на периода прогресът се завръща.

"Регионът е атрактивна аутсорсинг дестинация заради бързия интерес, конкурентното ниво на заплащане и доброто обучение по чужди езици. Той е магнит за квалифицирани работници, като 39.4% от населението в работоспособна възраст има завършено висше образование", пишат от Milken Institute.