Стефаново (Област Перник)

Рейтинг:
0 / оценки
Стефаново (Област София) е село в Западна България. Селото е разположено в подножието на планина Острица. Пътят за селото преминава в близост до АМ "Струма", на пътя Дупница - Радомир. Гранични села са: Червена могила, Друган и Долни Раковец.
Северната част на селото е предимно от хълмосто - планински релеф на Голо бърдо. Южната аст е равнина. Климатът е умереноконтинентален. Срещани явления са зимните инверсии и мъгли. Почвите в селото са черноземни - смолници и алувиално - ливадни. Природните условия са балогоприятни за отглеждане на житни култури, картофи, лен и др. Условията са удобни и за животновъдство.


В селото обекти, които може да се посетят са: множеството обричища, манатири, църкви, праклиси и др. Популярна атракция е язовир "Стефаново". Той е добре поддържан и захранван. Рибите, които могат да уловят са: шаран, американка пъстърва, костур, каракуда, сом, уклей, щука и др.

Селото е поредното богатство на България. То е сравнително оживено и с голяма площ. Селото е спокойно. В него всеки има какво да прави: да се обикоят светилищата, на риболов или просто разходка.
  • Площ 31,394 km²;
  • Население 422 души;
  • Надм. височина 647 m;
  • Пощ. код 2414;
  • Тел. код 07723;
  • МПС код РК;
  • Община Радомир;
  • Област Перник;
Село Стефаново има голяма и богата история. В миналото в селото е кипял интензивен селищен живот дори и през античността. Там са разкрити антични селища, антични вили и доста могили. Преди Стефаново на това място са били селата Горни Раковец и Прваленица. Те се сливат след 1944 година и така образуват днешното село Стефаново.
Предплага се, че селата са били многолюдни, населени с християни. В близост до селото има множество оброчища, параклиси, манастири, църкви и др.: Оброчище с нов параклис, Оброчище "Св. Илия" или "Кръсто", Параклис „Св. Георги“, Извор „Манастирска чешма“, Руини от стара църква, Храм „Св. Възнесение Господне“, Оброк „Св. Спас“, Късносредновековна църква „Св. Никола.