Рилци

Рейтинг:
0 / оценки
Село Рилци се намира в планински район, в близост до река Струма.


В 1891 година Георги Стрезов пише за селото и за присъединената към него махала Телкиево:
„     Хасърлък, село на С от Джумая, нещо 1/2 час. Разположено до левия бряг от Струма, на една раздалеч по-голяма от 1/2 час. Околност хълмиста, по която има доста лозя; растат и добри овощия. Броят на къщите е 60; само българе
  • Население 839 души;
  • Площ 4854 km²;
  • Надморска височина 300 м;
  • Пощенски код 2710;
  • Тел.код 073;
  • МПС код Е;
  • Община Благоевград;
  • Област Благоевград;
Със заповед № 2186 на Министерството на народнота просвещение Комисия за наименованията с народностно и обществено значение (ДВ, бр.139 от 29 юни 1942 год.) село Суютчук е преименувано Рилци. Известната изследователка на Добруджа Любка Бобчева пише началото на 70-те години на ХХ век, че "то вероятно ще стане предградие на Добрич" (Бобчева, Любка, "Археологическа карта на Толбухински окръг.", София -прес,стр.58) село Рилци вече носи това име 41 год. С указ 1320 (обн.6.май 1983 г. ) селото е присъединено към Добрич и се именува кв. Рилци.
Възникването на селището се губи назад във вековете. Л. Бобчева отбелязва, че тук са намерени римски монети и една от тях е от времето на император Лициний (308-324г.), (Съби М.Андонов също е намерил в двора си римска монета от времето на Констанций II от 337 - 361 г.). Източно от селото край железопътната линия са открити останки от селище, от римска керамика (I-IV в., Бобчева, Л.цит. съч.)
Писмени сведения за Рилци срещаме още през май 1573 год. в "Списък на джелепкешаните в кааза Варна "Селища и демогравски облик на североизточна България и Южна Добрусжа през втората половина на ХII век" - Отпечатък от Известията на Варненското археологическо дружество, книга ХV, 1964 год Варна, Руси Стойков, стр.16/112 л.7-А " - "Село Сюкюджук при Пазарджик: Акънджъ Хамзача - овце 45"
Както пише Д. Стоянов - "Според Руси Стойков джелепкешаните отглеждали овце за продан" (Стоянов Д., Опознай родния край, Из миналото на Рилци, "Златен клас", III бр. 5, 28 април 1969 год.)
Георги Топалов в статия "Училището в Рилци на 120 год." в.Добруджа, (бр.20 1982 г.) привежда данни, че то е открито през 1862 г. Българското население в него е имало потребност от просвета. Първенците на Суютчук подписват проект за българска църква (Тонев В. "Добруджа през възраждането", Културен живот,църковно - национални борби, революционни движения, 1973 год ДИ Варна стр 5, 153). Този факт ни дава основание да мислим, че българското население не само се интерисува от борбата за независима българска църква, но и участвало в нея.
Жителите на селото участват в Сръбско-българската война - 1885 год. Редник Костадин Иванов е убит, а редник Димитър Георгиев е ранен. Те са служили в 8ми Приморски полк.
Тук по време на епичните боеве за защитата на Добрич на 4ти срещу 5ти септември 1916 год. е нощувал 36ти пехотен Козлодуйски полк и на същия ден участват в боевете, като проявяват себеотрицание и героизъм.
Според Стефан Стефанов - Село Суютчук носи името на колективният му носител - Рилци. Това име притежавал поредният 35ти випуск на завършващите Военното училище новопроизведени офицери. Придобил го съвсем случайно, когато на 20 август 1915 г. юнкерите от втори специален клас на Военното училище се намирали на екскурзия в Рилския манастир, неочаквано се явил държавният глава и ги повишил в чин "поручик". Випускът № 35 се нарече "Рилски". Всичките 440 випускници на Военното училище по случай завършването на обучението, си организирали екскурзия с познавателна и развлекателна цел (Стефанов, Стефан, "Добруджански герои", издателство "Шарп Стоун, София, 2003, стр.240).
Ново произведените млади офицери не са имали възможност да постъпят в поделенията, където са разпределени. Голяма част от тях заминават на фронта и част от тях намират смъртта си в боевете.
" Много млади рилци погинали по полетата на Добруджа, предвождайки своите взводове срещу противника. Общо през Първата световна война паднали покосени 49 офицери - рилци, без ранените и осакатените, който продължават да се лекуват. Кавалеристите от випуска не възлизали и 10 % от завършилите млади офицери. Те били всичко 35 души. Но в боевете из Добруджа участват повече от половината. Първата им жертва бил посмъртно произведеният поручик от 5ти конен полк Ст. Гешанов (Пак там на стр. 241)"
Жителите на с. Рилци (днес квартал на Добрич) са горди с това име, тъй като именно тук випускниците - рилци са показали храброст, самопожертвователност и дързост за защитата на свободата. По този начин е увековечен подвига им.