Голям Върбовник

Рейтинг:
0 / оценки
Селото се намира в полупланински район, на 8 км от ТЕЦ „Бобов дол“. Пресича се от вече маловодна река, по поречието на която изобилстват върби, откъдето произлиза и името на селото. Почвите са разнообразни, предимно кафяви, като основните култури, които се отглеждат в неголеми количества са пшеница, зеленчуци, лози. До 1990 година земята се от обработва от АПК „Юрий Гагарин“ – Панчарево.

Всички мобилни оператори имат добър обхват в селото и околните местности, както и качествен мобилен Интернет. Близо до селото, в местността „Клисурата“ се намира внушителен паметник, с форма пламък с три върха, в чест на местния партизански отряд.
  • Население 144 души;
  • Площ 12,875 km²;
  • Надморска височина 605 м;
  • Пощенски код 2690;
  • Тел.код 07045;
  • МПС код КН;
  • Община Бобавдол;
  • Област Кюстендил;

Село Голем Върбовник се намира в историко-географската област Разметаница. Разположено е на около 610 м надм. вис. в северното подножие на Поглед планина. Планинско-равнинният релеф в селското землище, с протичащите през него няколко малки рекички (десни притоци на р. Разметаница), които пресъхват през лятото, както и наличието на варовикови скали, са способствали за образуването на интересни
природни забележителности. Една от тях е скалата "Куклата" (висока около 10 м и с диаметър 8-10 м), която според местна легенда, се образувала след като "една хубава българка побегнала от преследващите я турци, които превзели близката крепост "Градището" (останките ѝ се намират на хълма над скалата), и за да не поругаят честта ѝ и да се гаврят с българското ѝ име и достойнство, девойката
дигнала ръце с молба към Господ да я превърне в голяма и отвесна скала, която нито един турчин да не може да премести, да прегърне или да изкачи". Друго природно образование е "Бучалото", което е наречено така поради шума на малка рекичка, водата на която са издълбала улей в скалата и е направила водопад, които при падането си е образувал вир подобен на казан.
Населението на Голем Върбовник към 2012 г. е около 200 жители.

Името на селото произлиза от голямото изобилие на върби, които все още растат по поречието на вече почти пресъхналата река, пресичаща селото. Голем Върбовник е по-голямата махала на едно по-старо общо село Върбовник, което по-късно се обособява като отделно село. И днес по-старите хора на Голем и Мали Върбовник говорят като за едно общо село - "Фръбовник" или "Фръбовниците".

Село Голем Върбовник е старо село, наследник на отколешни поселища. Намираните през годините в селското землище артефакти от различни епохи, говорят че тук е имало поселения от дълбока древност. Намереното в местността "Св. Троица" каменно оръдие на труда свидетелства за уседнал живот от праисторически времена (хилядолетия преди Христа). По-късно,  тези земи са били населени от траките. Следи от тяхната култура намираме в три могили от близката околност: "Света Троица", "Могилата" и "Падарницата".