Палат

Рейтинг:
0 / оценки
Палат е село в Югозападна България, част от община Струмяни, област Благоевград. Село Палат се намира в планински район, в историко-географската област Каршияка. Селото се намира на 11 километра западно от град Сандански и на 9 километра югозападно от общинския център Струмяни в източните склонове на Малашевската планина. Климатът е преходно средиземноморски с летен минимум и зимен максимум на валежите. Средната годишна валежна сума е около 550 милиметра. До неотдавна в района на селото се добива флуорит.
  • Площ 17 484 km²;
  • Население 36 ;
  • Надм. височина 154 m;
  • Пощ. код 2829;
  • Тел. код 07434;
  • МПС код Е;
  • Община Струмяни;
  • Област Благоевград;
Селищният организъм е разположен свободно и сравнително пръснато върху стръмните голи брегове на две малки почти сухи дерета с посока от югозапад и северозапад към североизток, които в източната част на селото се сливат в едно по-широко.

Според народната етимология името на селото идва от честите паления на селото от турците. Според елиноведите името е късна (след X век) заемка от гръцки със значение „колиби“.

Сведения за съществуването и историческата съдба на селището в по-стари времена липсват. Няма данни и за времето на неговото възникване.

Името на село Палат се споменава във връзка с намерени в близост до него оброчни плочки на тракийския бог-конник и на богиня Артемида. В околностите на селото при селскостопански работи са намерени маски на сатири и менади, използвани по време на Дионисиевите тържества, датиращи от II век. През XIX век Палат е неголямо селище с чисто българско население, числящо се първоначално към Мелнишката каза, а след 1878 г. към Петричката каза на Серския санджак.

При избухването на Балканската война в 1912 година 13 души от Палат са доброволци в Македоно-одринското опълчение.

В периода между 1920 – 1926 година, част от жителите на село Палат се заселват покрай долината на река Струма и образуват Махала Драката (днешно с. Драката), като през 1995 година Махала Драката на с. Палат е обявена за отделно населено място със статут на село, като запазва единен пощенски код със с. Палат.

В село Палат има православен храм „Свети Димитър“, построен през 1857 година. В миналото хората са се събирали всяка неделя или на всеки църковен празник на селския площад, който се намира пред църквата и всяко семейство заставало на определено място и раздавало своите погачи и баници за здраве и благополучие на семейството. Палат се делило на няколко махали, разположени около сегашното село. По време на социализма в село Палат се произвежда много тютюн.

Хората са се прехранвали чрез земеделие или от мина „Славянка“, която се намира близо до селото. В селото е имало училище до седми прогимназиален клас. В него са учели ученици и от съседното село Вълково. След закриването на мината започва процес на миграция към съседните села.