Ждрела

Пролом е речна долина, която пресича планинска верига и обикновено е много по-тясна, отколкото дълбока.

Например река Струма, която в по-голямата си част тече през долина, но на места преминава в пролом – Кресненския пролом.

Като синоними на пролом се употребяват клисура, ждрело, дефиле и каньон.