Маршрути

Маршрути са обособени пътеки с инструкции или маркировка за движение по тях. Могат да бъдат разположени в национален, природни паркове или местност от даден регион.