Езера

Боянско езеро Намира се на 1, 5 км югоизточно от кв. Бояна. До него се достига за около 50 мин. от кв. Бояна, до където може да се стигне с автобуси на градския транспорт. Езерото е изкуствено, създадено при по... 505
Природен резерват "Маричини езера" Резерватът е разположен между две главни била на Рила от запад и от юг, по които се намират най-високите му върхове. На север и североизток граничи с Кайзеровия път, който някога трябвало да свърже ку... 244
Драгоманско блато В закона за защитените територии в България блатото все още не е обявено за защитена територия (резерват или защитена местност), но поради включването му в две от защитените зони, определени дейности ... 398
Седемте рилски езера Името на всяко от седемте рилски езера отразява някоя особеност на съответното езеро. Езерото, което е разположено на най-голяма надморска височина, носи името Сълзата заради прозрачността на водите. ... 2568
Езерото е воден басейн (обикновено сладководен), обграден от суша.

Най-голямото езеро в света е Каспийско море, а най-дълбоко – езерото Байкал в Сибир.

Финландия е известна като Страна на хилядите езера (всъщност те са около 188 хиляди), а щатът Минесота (САЩ) – като Земя на десетте хиляди езера (там те са около 11 хиляди). Беларус има около 10 800 езера. Около 60% от езерата в света са разположени в Канада.

Според начина си на образуване езерата се делят на два вида: тектонски, образувани от вътрешните земни сили, и екзогенни – от външните земни сили. Тектонски езера са Байкал, Титикака, Мъртво море и др. Екзогенните езера се делят на:

    Крайморски езера. Те биват два вида: лагуни – преграден с пясъчна коса морски залив, и лимани – удавено речно устие, преградено с пясъчна коса. В България най-известната лагуна се намира в Поморие, тя е преградена с двойна пясъчна коса, а най-известните лимани са Бургаския лиман и Мандренското езеро.
    Ледникови езера. Образувани през ерата на неозоя в епохата плейстоцен, когато ледниците от високите планини се спускат надолу и оформят креслоподобни образувания, заградени от трите страни със скали, а от четвъртата ледникът изтича. След стопяването на ледниците тези форми се запълват с вода и се образуват езера. Формата на езерото се нарича циркус, скалите, които стърчат отстрани – карлинги, а мястото, откъдето е изтичал ледникът – ригел. Ледникови езера има в големи планини като Рила, Пирин, Алпи и Хималаи.
    Крайречни езера. Образуват се в близост до реките. Когато дадена река изостави част от ръкава си и формира ново речно корито, старият ръкав се превръща в крайречно езеро. Това явление се наблюдава най-често при меандриране на реката. Най-известното крайречно езеро в България е Сребърна.
    Свлачищни езера. Образуват се при свличане на скален материал. Между свлечения материал и планината се образува негативна земна форма, която се запълва с вода и се образува свлачищно езеро. Тези езера се характеризират с малка дълбочина и впоследствие много от тях се превръщат в блата. В България свалищни езера са Смолянските езера.
    Карстови езера
    Изкуствени езера (язовири). Създават се изкуствено от човека чрез изграждане на язовирни стени. Използват се за осигуряване на питейна вода на населението и вода за поливане в селското стопанство.