Архитектурни

Малкият дворец - Варна Малкият дворец е изграден в стил неокласицизъм и е архитектурен паметник от национално значение, който впечатлява с красотата и изяществото си. Външната и вътрешната архитектура са богати, пищни... 393
Българска народна банка - София Банката съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. Тя има изключителното право да емитира банкноти и монети в страната. Българската народн... 316
Археологически резерват "Августа" - с.Хърлец През периода 1973-1984г на територията на крепостта са провеждани планирани археологически проучвания, които дават значими научни резултати. Най-ранните останки, регистрирани в обекта са от края н... 206
Национална художествена академия - София Първите преподаватели в него са Иван Мърквичка – преподавател по живопис и директор на училището, Антон Митов – по история на изкуството и Борис Шатц – по моделиране. Ярослав Вешин е поканен (1897) за... 405
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София На 3 януари 1907 г. група студенти организира демонстрация срещу княз Фердинанд пред Народния театър. На следващия ден – 4 януари – Министерският съвет постановява указ, който нарежда закриването на у... 314
Сградата на Министерски Съвет на Република България - София В България Министерският съвет се състои от министър-председател, заместник министър-председатели и министри съгласно чл. 108, ал. 1 от Конституцията.Име     Област     П... 500
Сградата на Президентството на Република България - София Заедно със сградата на хотел „Балкан“ образуват каре в двора на което се намират една от най-старите запазени сгради в София – ротондата „Свети Георги“ и руините на късноантичен обществен комплекс... 343
Дворец "Кричим" Преди да абдикира в полза на сина си Борис и да замине в изгнание, цар Фердинанд неколкократно отсядал в двореца със семейството си. Когато е бил министър-председател, Александър Стамболийски също чес... 461
Римски акведукт - Пловдив От каптажите при Марково и Куклен започва един тръбопровод от глинени тръби и два надземни акведукта, които се събират около днешния квартал Коматево и продължават към града успоредно един на друг, ... 454
Хисар капия - Пловдив Първата порта на това място най-вероятно е била изградена още през 2 в. по време на римското управление на древния Пловдив. През 6 в. по времето на император Юстиниан укрепителната система на града е ... 438
Сградата на Народното събрание - София Проектът е изработен от сръбския архитект от български произход Константин Йованович. Той е учил в Австрия и Швейцария и по-късно проектира и сградата на Сръбската народна банка в Белград (1891 – 1892... 372
Археологически комплекс на Небет тепе - Пловдив Предполага се съществуването на няколко праисторически селища в Пловдив, като най-старото и най-значимото е това, разположено върху Небет тепе. Първоначално селището възниква в естествено укрепено... 335
Министерство на отбраната - София Министерството на отбраната е държавна институция в България с ранг на министерство, която осъществява правителствената политика във военната област и политическото ръководство на Българската арми... 330
Дворец на културата и спорта - Варна Под покрива на Дворец на културата и спорта – Варна са провеждани над седемдесет фестивала, европейски и световни първенства, конгреси, изложения, спектакли и концерти. Днес зала „Конгресна“ на Д... 236
Замъкът в Равадиново Замъкът се намира на 3 км от Созопол, до село Равадиново, и е отворен за посещения. Уникалното архитектурно творение се простира върху площ от 20 декара. Към замъка има парк, езеро с лебеди и пара... 3630
Дворец "Царска Бистрица" През 1898 г. е изградено първото крило на двореца, известно като „Стария дворец“, което се състои от няколко стаи, кабинет и спални. По-късно, по проект на арх. Пенчо Койчев, са изградени още две крил... 435
Архитектурен резерват - Старо Стефаново Село Старо Стефаново (до 1950 г. с. Вратца) се откроява с изключително богата история. Доказано е, че е едно от най-старите в областта. В околността са открити две тракийски могили. Случайно... 195
Градски Централни Хали - София Строителството на сградата, която се простира на повече от 3200 м², започва през 1909 г., след като проектът на архитект Наум Торбов е избран през 1907 г., и отнема две години.До края на 40-те години ... 271
Античен театър - Пловдив   Според открит строителен надпис върху фриз-архитрава от източния проскений, построяването на театъра е станало по времето на римския император Марк Улпий Траян (98 – 117).Зрителните места на те... 422
Архитектурно-исторически резерват Стария град – Пловдив Следват византийският период – в края на IV в., и заселването на славяните, които кръщават града Пълдин. По времето на създаването на Първата българска държава (VII в.) Пълдин остава извън границите ѝ... 224