Язовири

Язовир "Диканя" Язовир Долна Диканя се намира в покрайнините на Витоша, между Долна и Горна Диканя. Разстоянието от язовира до София е около 50 км. Язовирът служи за регулирана оттока на реката, за напояване на земед... 3278
Язовир "Пасарел" - София Яз. Пасарел е второто водохранилище в околностите на столицата с дължина 2,5 km и ширина до 320 m. Намира се на 25 km югоизточно от центъра на София, на надморска височина 700 m. Близо до язовира е ра... 464
Язовир "Студен кладенец" Водосборната му област е 3707.5 km2 със среден годишен отток 1600 млн. m³. Бетонната язовирна стена е висока 67.5 m в най-високата си част, а дължината ѝ е 338 m. В основата си стената е широка 61 m, ... 267
Язовир "Камчия" Представяме ви: язовир „Камчия”! Освен, че е сред най-големите подобни съоръжения в страната, „Камчия” има и доказан козметичен ефект за бургаското население. Преди 1974 г., когато официално е отк... 300
Язовирът, наричан и водохранилище, е изкуствен воден басейн, създаден чрез изграждане на язовирна стена. Язовирите се създават, за да осигурят питейна вода на населението, да подсигурят вода за поливане в селското стопанство например, да се използват за енергийни нужди и други.

Малките речни бентови завирвания и водохранилища се наричат микроязовири, обемът вода в тях не позволява по-широкото им използване в стопанството и често подобни малки изкуствени езера се използват само за мелиорация на неголеми площи и за развъждане на риби.