Бел камен

Рейтинг:
0 / оценки
Село Бел камен е разположено в Югозападна България, Благоевградска област на 18 километра югоизточно от общинския център – град Якоруда. Заема северозападните части на Велийшко-Виденишкия дял на Западните Родопи.
  • Население 529 души;
  • Площ 10,962 km²;
  • Надморска височина 1390 м;
  • Пощенски код 2793;
  • Тел.код 07442;
  • МПС код Е;
  • Община Якоруда;
  • Област Благоевград;
На югозапад от селището се издига най-високият връх в тази част на Родопите - Велийца, който е висок 1712 метра. Геоложкият строеж в района на селото е от гранити. Климатът е преходно-континентален със значително планинско влияние. Височината на снежната покривка е значителна поради характера на релефа. Речната мрежа в района на селото е част от водосборния басейн на река Дрещенец, приток на река Места.