Ломница (Област Кюстендил)

Рейтинг:
0 / оценки
Ломница е село в Западна България. То се намира в община Кюстендил, област Кюстендил. Село Ломница се намира в географската област Каменица, в планински район, в Чудинската планина, по двата склона на Ломничка река и Ломнички рид. Климат – умерен, преходно-континентален. Името на селото идва от "лом" – стръмно място.
  • Площ 13,534 km²;
  • Население 40;
  • Надм. височина 822 m;
  • Пощ. код 2562;
  • МПС код КН;
  • Община Кюстендил;
  • Област Кюстендил;
Няма запазени писмени данни за времето на възникване на селото. Останките от късноантично селище и градище свидетелстват, че района е населяван от дълбока древност.

Ломница е старо средновековно селище. Споменато е в Рилската грамота на цар Иван Шишман (1371 - 1395) от 1378 г. за дарените селища на Рилския манастир "Свети Иван Рилски".

В стари писмени извори е записано като Ломница (1448), Ломнидже (1453) и Ломниче (1624). В турски данъчни документи от 1570-1572 г. е посочено под името Долна Ломница като тимар към нахия Славище на Кюстендилския санджак с 1 мюсюлманско и 35 християнски домакинства, 21 ергени и 3 бащини. В руска триверстова карта от 1878 г. е означено като Ломница.

През 1869 г. е построена църквата "Свети Георги".  Основен поминък на селяните са земеделието (основно ръж, овес и ечемик) и животновъдството (овце). Развити са домашните занаяти. Част от мъжете са сезонни строителни работници.

    Възрожденска църква “Свети Георги”. Построена е през 1869 г. Представлява голяма трикорабна църква с по два реда от по четири колони. Средният таван е полуцилиндричен, а страничните са плоски. От западната страна е изградена нартика с колони, които поддържат отделението за хора. Иконостасът е дървена направа без резба, изпълнен с растителни мотиви. Иконите са рисувани вероятно от живописеца Иван Доспевски (иконата на Христос носи дата 1869 г. и инициали Ив. Д.).

    Оброк "Свети Спас". Намира се на около 1,7 км североизточно от църквата в местността "Манастира", махала Вучи дол. Отбелязан е с малка дървена къщичка и дървен кръст.

    Оброк. Намира се на около 0,8 км южно от църквата в местността "Манастира", махала Вучи дол. Отбелязан е с малка дървена къщичка. Служба на Илинден с курбан.

    Оброк. Намира се на около 1,6 км западно от църквата, в местността "Грамади", при махала Попов дол. Оброчището е оградено от три страни със зид от суха каменна зидария и заобиколено от стари дъбове. Служба на Спасовден.

    Оброк. Намира се на около 2,1 км североизточно от църквата, в местността "Кулата". Служби на Спасовден, Света Троица, Петровден, Илинден, Голяма Богородица.