Беренде извор

Рейтинг:
0 / оценки

Берендѐ изво̀р, наричано от местните жители и само Извòр, е село в Западна България. То се намира в Община Драгоман, Софийска област. Разположено е в красивото дефиле на р. Нишава, на надморска височина от около 520 м. Климатът е умерено-континентален. Лятото е горещо, а зимата хладна, докато есента идва по-рано,  отколкото в останалите части на страната. Махалата Бачиище е разположена на хълма на север от останалата част от селото. Отстои на 2 км североизточно от с. Калотина и границата със Сърбия, на 16 км югоизточно от гр. Драгоман и на 16 км западно от гр. Годеч. Столицата София е на 59 км североизточно.

Пещера Темната дупка е природна забележителност, която туристите могат да посетят и е разположена на около километър от селото. Дълга е 425 м и е осеяна с разнообразни пещерни образувания – сталактити, сталагмити, прегради, езерца и ванички, пещерни бисери, каменни лилии и други характерни образувания. Тя е обявена за природна забележителност.

Драгоманското блато – единственото в България с карстов произход, което му придава особено природозащитно значение. Разположено е в обширна котловина, заобиколена от варовикови възвишения, на площ около 400 хектара.Обявено е за резерват, част от Орнитоложкото важно място - Раяновски влажни ливади.Блатото се намира на пътя на миграцията на птиците "Via Aristotelis", тук те спират в богатата блатна растителност, за да отпочинат преди да полетят отново.
Най-близкият медицински център, както и учебни заведения са на територията на общинския център. Специализирани болници работят в столицата.

  • Площ 7.27 km²;
  • Население 26 души;
  • Надморска височина 518 m;
  • Пощ.код 2212;
  • Мпс код СО;
  • Община Драгоман;
  • Област София;

През Беренде извор минава шосето и ж.п. линията от Калотина за Станянци, което се движи успоредно на българо-сръбската граница. Пътеката в долината Лисичи дол е прекият път между Беренде извор и селата Липинци и Чепърлянци, използван в миналото. Беренде извор е свързано със село Беренде с неподдържан и на места разрушен асфалтов път.

Според преброяването от 1888 година Беренде извор има 215 жители, разделени в 29 домакинства. Четири домакинства имат повече от 10 члена. 113 жители са мъже, 102 - жени. Грамотни в селото са шестима мъже. По това време Беренде Извор е част от община Калотина, Царибродска околия, Трънски окръг.

През 1905 година Беренде извор има 38 къщи и 234 жители.

През 1985 година жителите на селото са 54.