Каньони

Каньоните са големи проломи – релефни форми, образувани под действието на течащите води, най-често реки. Образуват се от ерозията, причинявана от води на реки.

Каньоните са характерни за платата. Размерите на каньоните са различни. Някои от тях са голяма туристическа атракция.