Чепино

Рейтинг:
0 / оценки
Чепино е село в Западна България. То се намира в община Ковачевци, област Перник. Село Чепино се намира в планински район.

Село Чепино принадлежи на историко-географката област Мрака.
  • Население 28;
  • Област Перник;
  • Община Ковачевци;
  • Надморска височина 773 m;
  • Площ землище 6,865 km²;
  • Пощенски код 2436;
  • Телефонен код 07744;
Наличието на не малък брой старини в землището на с. Чепино, свидетелстват за неговата богата и отколешна история. Днешното село Чепино е наследник на старо средновековно селище, към което са принадлежали двете средновековни църкви: Янево църкве (останали са само основите му), намиращо се под крепостта „Градище” и Ранинско църкве, което е добре запазено и възстановено. Тези църквици са съществували още преди изграждането на сегашното село.

Друг християнски култов обект, вероятно от същия период, е намиращият се югозападно от селото Чепински манастир "Свети Илия", преизграден през 1892 г. върху стар разрушен манастир.