Природни забележиелности

Връх Камен дел - Витоша При излизане на Платото, на отсрещния му край, се вижда заслон Ушите, към който трябва да вървите. Заслонът се намира в подножието на връх Ушите (1906м. н.в.) – вляво от него. Вдясно вече се вижда и с...
Връх "Тодорини кукли" Тодорините кукли се свързват и с народната легенда за красивата мома Тодора. Според народната песен тя се обзаложила да стане съпруга на оня момък, който посред нощ се изкачи на високия връх и ост...
Връх Мургаш Връх Мургаш е първенец на едноименния дял от Балкана и емблематичен връх за околността на София. Той е притегателен център за туристи, харесващи красиви гледки и безкраен простор. От Ком до Веже...
Черни връх - Витоша Черни връх е сред Стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз и сред десетте планински първенеца. Печати има в туристическата чайна при метеорологичната наблюдателница на върх...
Природен феномен "Джуглата" - Церово По план трасето на железопътната линия София – Мездра преминава през Джуглата, но след недоволство от страна на местното население, трасето е променено.На 5 февруари 1964 г. районът около Джуглата, на...
Кътински пирамиди Кътинските пирамиди са представени от островърхи конусообразни ерозионни образувания с неправилни очертания , разположени в долната част на Големия дол в СИ край на с. Кътина. Скалният откос ...
Природна забележителност Ритлите „Ритлите“ са се образували преди около 120 милиона години. Предполога се, че скалите са се отложили, докато тези територии са били покрити от море. По-късно, при нагъването на Алпо-Хималайската планин...
Природна забележителност Стобските пирамиди Местна легенда разказва за възникването на Стобските пирамиди: Преди много години на мястото на пирамидите се простирала голяма равнина. Когато имало сватба или друго събитие, хората от селото се стич...
Белоградчишките скали Ерозията на водата, вятърът и колебанията на температурата са моделирали различни скални фигури, наподобяващи митични същества, човешки силуети, животни и птици. Червеникавият им цвят е получен от жел...
Язовир "Пасарел" - София Яз. Пасарел е второто водохранилище в околностите на столицата с дължина 2,5 km и ширина до 320 m. Намира се на 25 km югоизточно от центъра на София, на надморска височина 700 m. Близо до язовира е ра...
Язовир "Студен кладенец" Водосборната му област е 3707.5 km2 със среден годишен отток 1600 млн. m³. Бетонната язовирна стена е висока 67.5 m в най-високата си част, а дължината ѝ е 338 m. В основата си стената е широка 61 m, ...
Язовир "Камчия" Представяме ви: язовир „Камчия”! Освен, че е сред най-големите подобни съоръжения в страната, „Камчия” има и доказан козметичен ефект за бургаското население. Преди 1974 г., когато официално е отк...
Алековите водопади - Витоша Началото на пътеката за Горните Алекови водопади се намира непосредствено до паркинга за автомобили над Драгалевския манастир. От входа на манастира се тръгва вляво и нагоре, покрай оградата му. В...
Водопад "Лястовичи вир" След табелата за Долнослав, ако тръгнете за язовира, по шосето ще стигнете до две постройки. Едната е свързана със спортния риболов, а другата е за почивка на полицаите.    Пък и разхо...
Водопад "Мала Рилска Скакавица" Водопадът е много ясно оформен. Водната му струя е единна и компактна, а в бързането тя просто изглежда бяла като мляко. Стъпало след стъпало, той образува многобройни малки по размер каскади. ЍЗ...
Боянски водопад - София Има три популярни изходни точки за достигане до водопада. Първата е Бояна – в горния край над центъра започват пътеките за Боянското езеро (нагоре и наляво) и за Боянския водопад (нагоре и надясно). П...
Водопад "Боров камък" - Згориград  Екопътека Боров камък е изградена в долината на малка рекичка, която извира около хижа Пършевица и на която се намира водопад Боров камък. Екопътеката понякога е наричана Врачанска екопътека и З...
Бистришки водопад - с.Бистрица Бистришкият водопад е природна забележителност, която попада в пределите на Национален парк Рила. Красотата на природата в околността и възможността да се намерят тишина, спокойствие и уединение, ...
Хотнишки водопад - Кая Бунар Хотнишки водопад, наричан още Кая Бунар е разположен на около 15 км. северозападно от гр. Велико Търново в посока село Хотница. До местността се стига лесно, като се преминава през селото, а в центра...
Голашка пещера Намира се на 675 m н.в. Дължината ѝ е 102 m, денивелацията е 8 m. Наклонът е 45 %, характеризира се с висока влажност. Площта ѝ е 0,5 дка. Вътрешността се състои от варовикова скала. Характерна особен...
Природните забележителности са регламентирани като защитени обекти в България в Наредбата-закон за защита на родната природа (1936г.). Терминът „природна забележителност“ е въведен със Закона за защита на природната среда (1967г.). Режимът за опазване, ползване, обявяване и управление на природните забележителности се урежда със Закона за защитените територии (Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998г.).

Природните забележителности представляват защитени редки, красиви и ценни в научно, културно или естетическо отношение природни обекти запазени в своя най-естествен вид и форми. Тези природни обекти могат да бъдат както от живата природа, така и от неживата природа. Към конкретния обект, обявен за природна забележителност, се включва и природната обстановка, в която той съществува. На тези площи се забраняват дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност.


Обявяването на обект за природна забележителност или отнемането на такъв статут става със заповед на министъра на околната среда и водите, която заповед се обнародва в Държавен вестник. Обявяването на обект за природна забележителност не променя собствеността на горите, земите и водните площи в него. Чужди държави, чужди граждани и чуждестранни юридически лица, както и политически партии, организации, движения и коалиции с политически цели не могат да притежават право на собственост върху горите, земите и водните площи в тези обекти.