Кочериново

Рейтинг:
0 / оценки
Община Кочериново се намира в югозападната част на Република България, съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие в Югозападен район за планиране. Общината е разположена в южната част на Област Кюстендил. С площта си от 182,306 km2 заема 7-мо място сред 9-те общините на областта, което съставлява 5,97% от територията на областта.  Разположена е от двете страни на средното течение на р. Струма и долната третина на р. Рилска. На Север общината граничи с община Бобошево, на изток с община Рила, на запад с община Невестино и на юг с община Благоевград. С изключение на последната всички останали са в териториалния обхват на Област Кюстендил.

Древни са културните особености и историята на мястото, на което е разположена Община Кочериново в днешния й вид. Околностите на селищата в общината са изпълнени с развалини от древни строежи, културни и исторически паметници. От направените разкопки в редица села от общината са открити златни, сребърни и медни византийски, римски и български монети, глинени съдове и други.
Още в ІХ век в покрайнините в района на с. Стоб се е издигал град Стоби. В района на село Пороминово са законсервирани разкопките на древен римски обект. В местността “Градището” в околностите на гр. Кочериново са открити развалини от крепостни стени, строежи, водопроводи, останки от средновековната българска крепост – селището Крашево, съсед и съвремеНа територията на община Кочериново са открити 12 броя тракийски некрополи /могили/. Към момента са извършени разкопки само на могилите в района на Кочериново и Драгодан. Последните говорят за бита и поминъка на древните тракийски жители по нашите земи.нник на град Стоби.

  • Население 2362;
  • Област Кюстендил;
  • Община Кочериново.;
  • Надморска височина 392±1 m;
  • Площ землище 18,515 km²;
  • Пощенски код 2640;
  • Телефонен код 07053;
На левия бряг на река Струма, високо над склоновете на Кочеринския пролом се намира скалното светилище „Маркова скала”.Във всички населени места в общината през 19-ти век са изградени църкви, което говори за богатата душевност и култура на населените в този район.

Църквата “Св. Никола” в с. Пороминово – построена през 1820 год.Църквата “Св. Илия” в с. Мурсалево – построена през 1867 год.Църквата “Св. Богородица” в с. Драгодан – построена през 1888 год.Църквата “Св. Спас” в с. Боровец – построена края на 19 век.Църквата “Св. Пророк Илия” в с. Бураново – построена през 1866 год.Църквата “Св. Иван Рилски” в с. Крумово – построена през 1867 год.Църквата “Св. Петка” в с. Цървище – построена през 1877 год.Църквата “Св. Троица” в с. Фролош – построена през 1876 год.

Древни са културните особености и историята на мястото, на което е разположена община Кочериново в днешния ѝ вид. Околностите на селищата в общината са изпълнени с развалини от древни строежи, културни и исторически паметници. От направените разкопки в редица села от общината са открити златни, сребърни и медни византийски, римски и български монети, глинени съдове и други. Още в ІХ в. в покрайнините в района на село Стоб се е издигал средновековният град Стоби. В района на село Пороминово са законсервирани разкопките на древен римски обект. В местността „Градището“ в околностите на град Кочериново са открити развалини от крепостни стени, строежи, водопроводи, останки от средновековната българска крепост – селището Крашево, съсед и съвременник на град Стоби.

На територията на община Кочериново са открити 12 броя тракийски некрополи /могили/. Към момента са извършени разкопки само на могилите в района на Кочериново и Драгодан. Последните говорят за бита и поминъка на древните тракийски жители по нашите земи.