Куклен

Рейтинг:
0 / оценки
Ку̀клен е град в Южна България и e административен център на Община Куклен, Област Пловдив. Отстои на 160 км югоизточно от София, на 11 км северозападно от Асеновград и само на 14 км южно от центъра на гр. Пловдив. Намира се в близост до автомагистрала "Тракия" и международния жп път Белград-София-Пловдив- Истанбул, както и до Път ІІ-86 (Пловдив-Асеновград-Смолян-Рудозем-Ксанти), което прави Бяло море и пристанище Порто-Лагос много по-близко от пристанище Бургас и Черно море. Недалеч от Куклен, до североизточната граница на общината, се намира летище Пловдив-Крумово, често играещо ролята на резервно на столичното летище.  Градчето граничи със землищата на селата: Брестник (на северозапад), Крумово (на север), Руен (на югоизток) и Гълъбово (на югозапад). Град Куклен се намира в географската област Родопска яка. Разположен е в северното подножие на рида Чернатица (дял от планината Родопи) на 300 м надм. вис.  А Община Кулен, която заема площ от 148 кв.км, на север-североизток се простира върху част от периферията на Горнотракийската равнина, с надморска височина 160-180 м, като  останалата, по-голяма, територия е разположена върху части от Централно-Родопския дял Чернатица с надморска височина от 400 – 450 м (над Куклен) до 1650-1700 м (на юг над летовище "Бяла Черква“). В този район се намира лесопарк "Родопи", който се разпростира на площ от 23 000 дка.
  • Площ 31 524 km²;
  • Население 5746;
  • Надморска височина 393 m;
  • Пощ.код 4101;
  • Тел.код 03115;
  • Мпс код РВ;
  • Община Куклен;
  • Област Пловдив;
 В състава на общината, освен общинският център, влизат следните села: Гълъбово, Добралък, Руен, Цар Калоян  и Яврово. Климатът е преходноконтинентален с нископланинско влияние. Преобладават хумуснокарбонатни почви. Землището на града се отличава с изобилие на карстови извори – 25 чешми. При сондаж е открита и минерална вода с температура 32 °C. Природните условия в района благоприятстват за развитие на лозарство и овощарство (череши, ябълки, круши), както и за отглеждане на ягоди и къпини, и на зеленчуци. 
  
За произхода на името на селището съществуват различни хипотези. Според една от тях то води началото си още от римската епоха. По предание тукашно римско селище е било наречено на първия военачалник - Куклус или Куклиш на войсково римско поделение, което се е намирало на територията на днешното кукленско землище.  С течение на времето името се видоизменило и достигнало до наши дни като Куклен. 

Стратегическото местоположение и благоприятните природни условия са причина земите на днешния Куклен да бъдат обитавани от дълбока древност. Досега в землището на града не са провеждани официални археологически разкопки, с изключение на теренно археологическо проучване, направено от археолога Петър Детев от Пловдивския археологически музей. Сведения за по-далечното минало на района черпим  основно от множество останки и находки, намирани през годините.

Селото встъпва в новото хилядолетие като Община (от 25.06.2001 г.), а няколко години по-късно - на 23 май 2006 г. е обявено за град.

Днес Куклен представлява едно приветливо и добре устроено градче, чиято икономика намира перспективи за развитие в селското стопанство и туризма. Забележително е, че враждите между етносите, които се проявяват през различните времена са вече история. Трите основни етноса (българи, турци и цигани) живеят мирно и в разбирателство.  Показателен е фактът, че в Куклен действат две православни и една католическа църква и една джамия. Католическата църква, построена през 1948 г., е от източния обред и е посветена на Светата Троица. Другият православен храм носи името „Св. Атанасий“. Освен църквите, сакралното пространство на Куклен се пази и от множество параклиси. Разположени в сами град и в неговата околност, това са: - Параклис „Св. Св. Апостоли Петър и Павел“ - разположен е в града, на кръстовище по пътя за Кукленския манастир. - Параклис „Св. Дух“ - намира се в самия град, в двора на църквата „Успение Богородично“ - Параклис „Св. Архангел Михаил“ - намира се в североизточната част на Куклен, на ул „Демокрация“. - Параклис „Св. Илия“ - разположен е на възвишение, източно от града. - Параклис „Св. Никола“ - намира се в южния край на града, в ляво от пътя за вилната зона. - Параклис на възвишение южно от града, в дясно от пътя за Кукленския манастир. - Параклис „Св. Георги“ - намира се югозападно от Куклен, над вилна зона. - Параклис „Св. Димитър“ - разположен е северозападно от Куклен, в ляво от пътя за с. Брестник.