Региони

Пловдивско
Пазарджишко-Пловдивското поле заема западната половина на Горнотракийската низина, като неговата южна граница от проло...
3698
Родопи
Родопите (вариант на името Родопа, на гръцки: Ροδόπη) е планина в Южна България и Северна Гърция, част от Рило-Родопск...
3205
Северен централен район
Регионът обхваща централната част на Северна България. Територията му граничи с река Дунав и обхваща предимно равнинни и...
3600
Северно черноморие
Мястото където Добруджа среща морето е феноменално. Предразсъдъците, че „на север е студено” и липсата на добри комуник...
3403
Северозападна България
Северозападната част на Българяи  включва областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Площта му е 19 070 km², ...
5489
Североизточна България
Североизточният регион заема 11 928 кв. км. – 10,8% от площта на страната. Той обединява областите с центрове Варна, Доб...
6986
Софийско
Софийският регион е много богат на природни ресурси, култура, исторически забележителности и многобройни предложения з...
6036
Стара Планина
Стара планина (в Античността: Хемос или Хемус, на старогръцки: Αίμος, на латински: Haemus; на славянски: Маторни гори;...
3962
Югозападна България
Югозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Благоевград, Кюстенд...
6843
Югоизточна България
Югоизточният регион е формиран под въздействието на благоприятното му географско п...
6271
Южен централен район
Южният централен район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Кърджали, Пазард...
9471
Южно черноморие
По южното ни Черноморие има, може би, най-голямо разнообразие от хотели, вили и къщи за гости. Това се определя до гол...
3563
Ямболско
Ямболското поле е разположено от двете страни на средното поречие на река Тунджа, между Светиилийските възвишения на юго...
2612
Разделили сме красотата на България, историята на културата ни и туристическият ни дух на няколко от най-характерните региони. Така ще ви улесним в търсенето на нови или позабравени туристически забележителности. Всеки регион включва градове и села в него, а те включват различни туристически обекти разделени от своя страна на няколко категории и под категории.