Плажове

Плажът (на френски: plage – наносен морски бряг) е форма на релефа във вид на ивици от раздробен твърд материал по брега на водоем. Плажът се образува в резултат на натрупване на наноси. Той може да бъде пясъчен, каменист, чакълен и т.н. В съвремието е прието „плаж“ да се наричат също всякакви места, които са предназначени за печене на слънце, слънчеви бани и т.н. (най-често има шезлонги), обикновено в близост има воден басейн (басейн, езеро, море), но не е задължително.