Скални образувания

Природен феномен "Джуглата" - Церово По план трасето на железопътната линия София – Мездра преминава през Джуглата, но след недоволство от страна на местното население, трасето е променено.На 5 февруари 1964 г. районът около Джуглата, на... 565
Кътински пирамиди Кътинските пирамиди са представени от островърхи конусообразни ерозионни образувания с неправилни очертания , разположени в долната част на Големия дол в СИ край на с. Кътина. Скалният откос ... 439
Национален историко-археологически резерват "Мадара" Първите научни съобщения за Мадара прави през 19 век Геза Фехер, по-късно детайлизира Карел Шкорпил, а първите археологически сондажи и проучвания - Рафаил Попов. Повечето учени в началото концентрира... 196
Мелнишки пирамиди  Малкото живописно градче във възрожденски стил  се е спотаило в прегръдката на Пирин– една от най-красивите планини в България.  Близо до Мелник се намира един красив природен феноме... 238
Природна забележителност Ритлите „Ритлите“ са се образували преди около 120 милиона години. Предполога се, че скалите са се отложили, докато тези територии са били покрити от море. По-късно, при нагъването на Алпо-Хималайската планин... 459
Природна забележителност Стобските пирамиди Местна легенда разказва за възникването на Стобските пирамиди: Преди много години на мястото на пирамидите се простирала голяма равнина. Когато имало сватба или друго събитие, хората от селото се стич... 449
Белоградчишките скали Ерозията на водата, вятърът и колебанията на температурата са моделирали различни скални фигури, наподобяващи митични същества, човешки силуети, животни и птици. Червеникавият им цвят е получен от жел... 348
Чудните мостове Може да стигнете до Чудните мостове, като следвате добре обозначените табели от село Забърдо. Макар пътят да е тесен и стръмен, може да се преминава с кола. Друг вариант е да поемете по пешеходния... 1166
Скала̀та представлява твърдо вещество, което е агрегат от минерали със сравнително постоянен състав, съществуващи в природата. Скалите изграждат земната кора и са основна характеристика при развитието на земния релеф. Взависимост от състава си и начина на формиране те се различават по вид, цвят и форма.

Магмените и метаморфните скали съставляват около 90% от земната кора, обаче, в съвременната повърхност на континентите тяхното разпределение е относително малко. Останалите 10% представляват седиментни скали, които заемат 75% от земната повърхност. Разделянето на скалите на магмени, метаморфни и седиментни скали не винаги е очевидно. В седиментни скали, дори при много ниски (в геоложки смисъл) температури започват минерални трансформации, но скалите се считат метаморфни при появата на новосформиран гранит. При умерени налягания началото на метаморфизма започва при температура 300 °C.

Най-висока степен на метаморфизъм, се размива границата между метаморфни и вулканични (магмени) скали. Започва топенето на скалата и смесването на новосформираните с външни скали. Често се наблюдават постепенни процеси на преминаване от метаморфни в други. Тези процеси са наречени ултраметаморфизъм.