Южен централен район

Рейтинг:
0 / оценки
Южният централен район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Площта му е 22 365 km², а населението – около 1 млн. 542 хиляди души (2008). Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Пловдив.

Градове и села в Южен централен район

Южният централен район за планиране (ЮЦРП) се намира в южната част на Република България. В северната си част граничи със Северния централен район, а главното било на Стара планина представлява природна северна граница на района; на юг граничи с Република Гърция и Република Турция; на изток граничи с Югоизточния район за планиране, а на запад – с Югозападния район за планиране. На територията му се намират 5 области – Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали.