Мелнишки пирамиди

Рейтинг:
0 / оценки
Разположени са в подножието на югозападната част на планината Пирин в околностите на Мелник. Районът, освен самите пирамиди, обхваща още огромно количество други скални образувания като скални гъби, игли, конуси и други. Най-популярните сред тях са група пирамиди, разположени недалеч от село Кърланово. Освен заради значително по-големия им размер, интересни за туристите ги прави и това, че са изградени почивна станция и други сгради за настаняване на туристи.

Мелнишките пирамиди на височина достигат до 100 м. Характерно за външния им вид е, че склоновете им са пясъчни и на места почти напълно отвесни. На върховете им растат широколистни растения и треви.

Мелнишките пирамиди са в процес на изграждане и външният им вид и форма се променят. Обявени са за природна забележителност през 1960 година.

 

Малкото живописно градче във възрожденски стил  се е спотаило в прегръдката на Пирин– една от най-красивите планини в България.  Близо до Мелник се намира един красив природен феномен. До града има директна  пътека, която води до забележителността Мелнишките пирамиди.  Това е още едно страхотно място в списъка ни с български забележителности, което всеки българин трябва обезателно да посети веднъж в живота.

Мелнишките пирамиди са обект на голям интерес от страна на български и чуждестранни туристи и не случайно. Такъв естествен феномен е рядко явление в целия Балкански полустров и е едно доказателство за това докъде се простират способностите на природата и на какви красиви творения е способна тя. Те са едни от най-впечатляващите природни забележителности в България и са едни от най-често посещаваните скални пирамиди в страната.

Пирамидите впечатляват с огромните си размери, стръмните си склонове и откриващите се от тях прекрасни гледки от птичи поглед и поради тази причина са толкова привлекателни за туристите. Този факт е наложил построяването на почивни станции и различни сгради в Мелник за настаняване на потока от прииждащи туристи, желаещи да зърнат любопитния природен феномен.

Освен скални пирамиди в региона се среща също и разнообразие от други скални образования като скални гъби, игли, конуси и други природни образувания с необичаен за окото вид.

Какво представляват Мелнишките пирамиди по геоложка структура?

Мелнишките пирамиди са сами по себе си един интересен природен феномен, който предизвиква интереса на хиляди туристи от България и целия свят. За мелнишките пирамиди се счита, че те са получили своя настоящ вид след процес на ерозия на глинените почви в региона.


Мелнишките пирамиди са скални образувания с отвесни стени, които се разпростират на площ от 50 кв. км. Те са изградени от скално-пясъчен материал. От геоложка гледна точка мелнишкият регион се състои от сивобели плиоценски пясъци, които са смесени с глинести прослойки. Този земен слой от глина и пясък всъщност представлявал утайката на дъното на древно плитко езеро с големи мащаби, което съществувало преди 4-5 млн.години. То било разположено в съвременната Санданско-Петричка котловина.

Дълго време след това вследствие на нагъването на земната маса, предизвикано от движението на континенталните плочи, се появяват планинските масиви Пирин, Огражден и Беласица. В резултат на тяхното издигане водите на древното езеро се оттичат в посока юг.  В новообразувалата се котловина започва да се насъбира скален материал, който се свлича с помощта на местните планински реки и поточета. Така върху утаения пясъчен слой, останал от езерото, се образува дебел наносен пласт с дебелина от 500-600м., който е изграден от съвсем леко споени червеникави на цвят седиментни скали.

Така, върху този земен слой, са се натрупали с хилядите години седиментни скали, в състава на които влиза скално-пясъчен материал, идващ от Пирин планина, чиято дебелина достига 120м. Течащите планински води, прокарвайки своя път през натрупаната скална маса, образуват дълбоки долини и долове, което води до раждането на различни скални форми.

Също така, освен движението на водата, под въздействието на ерозионните процеси, предизвикани от силата на ветровете,бурите, както и студения и топъл климат за региона, са се появили интересни природни образования, които така наподобяват гъби, древни пирамиди, църковни куполи, мечове и други.

Височината на Мелнишките пирамиди достига до 100 м. Характерна особеност за това природно образувание е, че склоновете на пирамидите са изградени от пясък и има места, където пирамидите са почти напълно отвесни.

Въпреки че на пръв поглед пирамидите изглеждат голи, на най-високата точка на Мелнишките пирамиди виреят растения като широколистни дървета, храсти и различни треви.  Обикновено Мелнишките земни пирамиди се делят на три части – Мелнишки, Роженски и Кърлановски пясъчни пирамиди.

Важно особеност е, че Мелнишките пирамиди са в процес на оформление и външният им вид и форма се променят с течение на времето.

През 1960г. Мелнишките пирамиди са обявени за първи път за природна забележителност . Най-често посещаваната група от Мелнишките пирамиди е разположена близо до Роженския манастир. Лесно можем да достигнем до тях като поемем по туристическата пътека , тръгваща от град Мелник за Роженския манастир.

Мелнишките пирамиди са едно наистина уникално творение на майката природа. Те представляват сами по себе си сякаш изваяни от човешка ръка природни скулптури, от които се откриват живописни гледки към целия регион. Структурата на Мелнишките пирамиди е доста разнообразна – има  най-различни очертания и форми.

Любопитен факт за тях е, че те са в непрекъснат процес на естествено изграждане и формата и външният им вид се видоизменят с времето под влиянието на природните процеси.

Естественият феномен Мелнишките пирамиди очароват всеки свой посетител и определено събуждат въображението.

Пирамидите в Мелник отдавна разпалват въображението на всеки, който ги е зърнал. На външен вид могат да бъдат оприличени като най-различни неща. Пирамидите приличат на планински върхове, алпийски хребети, скални гъби. Някои хора дори ги оприличават на египетски храмове и пирамиди, обелиски,  куполи на готически църкви, дори мечове, минарета, купи от сено и други.

Друга група пирамиди от най-популярните в Мелник пирамиди са разположени в село Кърпаново в област Благоевград. Те са четири на брой и имат доста впечатляващ вид. Те наподобяват стриета или обелиски с височина повече от 100 метра. Имат оголени стръмни склонове без никаква растителност ивърховете им са с плоска повърхност. Отгоре са покрити с ниски треви и на места има дървета. Характерната за тях скална “шапка„ е  причината благодарение на която пясъчно-скалният материал на цялата скална структура, намираща се под нея, да е устойчив на естествените процеси на рушене.