Боянско езеро

Рейтинг:
0 / оценки
Намира се на 1,5 km югоизточно от софийския квартал Бояна.

Езерото е създадено при построяването на Витошкия водопровод на София през 1906 г. Преди това е блато. В езерото се срещат кафява крастава жаба, голяма водна жаба, малък и голям гребенест тритон.

В близост до Боянското езеро се намира Боянският водопад.
Намира се на 1, 5 км югоизточно от кв. Бояна. До него се достига за около 50 мин. от кв. Бояна, до където може да се стигне с автобуси на градския транспорт. Езерото е изкуствено, създадено при построяването на Софийския витошки водопровод през 1906 година. Преди това то е било блато, захранвано от няколко извора.
Днес Боянското езеро е важно местообитание на редица земноводни видове като кафява крастава жаба, голяма водна жаба, малък и голям гребенест тритон. Наличието на тези видове придава особена стойност на Боянското езеро, тъй като те са сред обектите на опазване на Европейското природно наследство.
Кръговият маршрут кв. Бояна – Боянско езеро – Боянски водопад – кв. Бояна е подходящ за полудневна разходка в планината през почти всички сезони.