Церово (Област София)

Рейтинг:
0 / оценки
Село Церово се намира в Искърското дефиле на 6 km след Своге по поречието и на двата бряга на река Искър в покрайнините на Стара планина.

В близост до линията София-Мездра се намира скалният феномен „Джуглата“, висок около 18 м., а причудливата му форма напомня на човешка глава. Изграден е от хоризонтални скални пластове, оцелели от хилядолетната разрушителна дейност на река Искър. Джуглата е обявен за природна забележителност през 1964 г. По-големи пещери в с. Церово – „Водната пещера“ с дължина 3264 м., „Маяница“ с дължина 1426 м и „Говорът на водата“ с дължина 1000 м. Близките села са Левище, Реброво, Елисейна, Бов, Мездра също е близко.
  • Население 1385 души;
  • Площ 16,634 km²;
  • Надморска височина 450 м;
  • Пощенски код 2287;
  • Тел.код 07167;
  • МПС код СО, СВ;
  • Община Своге;
  • Област Софийска;
Намира се в полите на Стара планина, живописно разположено в удивителното Искърско дефиле, на 450 м надморска височина. През него преминава най-дългата река в България - Искър (368 км).

Територията попада в умереноконтиненталната климатична област. Характерни са студена зима, прохладно лято и по-ранно настъпваща есен, в сравнение с останалите части на страната.  

Селото е благоустроено, с изградени частична водоснабдителна и електропреносна мрежи. Частично изградена е канализационната мрежа.
Тук има покритие на всички мобилни оператори, автоматична телефонна централа, а в читалището и интернет.
В населеното място има Основно училище „Васил Левски“, Читалище "Христо Ботев", целодневна детска градина, стоматологична практика. Най-близкото здравно заведение е в общинския център.
Добри транспортни връзки, посредством ж.п. гара Церово.
ТУРИЗЪМ

Село Церово е китно, неголямо селце в полите на Стара планина, разположено от двете страни на река Искър.

Една от причудливите природни забележителности в Искърското дефиле е скалният феномен Джуглата. Разположен непосредствено до ЖП линията в близост до гарата на село Церово, Джуглата безспорно прави впечатление на преминаващите и буди възторг у посетителите на селото. Затова се е превърнала в символ на селото.
Формата й наподобява гъба. Висока около 18 м, скалната фигура е изградена от хоризонтални пластове червен пясъчник.
С цел опазването му, скалното образувание е обявено за природна забележителност през 1964 г. Днес около него е изграден малък парк.

В землището на село Церово се намират няколко забележителни пещери: водна пещера Маяница, водна пещера на с. Церово, пещера Викалото и др.
Преди няколко години бе открита и проучена водната пещера Маяница. Това е голяма, уникална пещера скрита в Искърския пролом с два входа, разположени на територията на село Церово. В нея има огромен водопад и зали с красиви пещерни израстъци.