Девесилово

Рейтинг:
0 / оценки
Девесилово е село в Южна България. То се намира в община Крумовград, област Кърджали.

Тук живеят около 300 души.

Отстои на около 27 км южно от град Крумовград, на 75 км югоизточно от областния център Кърджали и приблизително на 316 км в същата посока от столицата София. Съседното село Аврен се намира на около 6 км източно от Девесилово.

Разположено е в южната част на Източните Родопи, в планински, хълмист район с надморска височина около 460 м. Попада в зона със средиземноморски климат, което предопределя сравнително меката зима и продължителното, горещо лято.

Село Девесилово се намира в планински район. Заради по-голямата надморска височина преобладава планинският климат. Климатът там е смекчен от топлите въздушни маси, проникващи по теченията на реките. Това смекчаване на климата е по-осезаемо, защото там надморската височина е по-малка и речните долини предлагат лесен път на по-топлия въздух от юг.

Флора и Фауна – Голямото климатично и почвено разнообразие обуславят голямо растително разнообразие. На територията на планината са установени над 2000 вида висши растения, от които 90 са балкански ендемити и силно застрашени от изчезване видове. В ниските части на горите отстъпват място на субсредиземноморските нискостеблени видове – вергилиев дъб, брекиня, габър, дива круша, драка, червена хвойна и др.
  • Площ 15,224 km²;
  • Население 294;
  • Надм. височина 596 m;
  • Пощ. код 6933;
  • Тел. код 03645;
  • МПС код К;
  • Община Крумовград;
  • Област Кърджали;
Селото е разпръснато на много махали: Буковска, Пашкулска, Барчинска, Харманите. Реката, която преминава близо до селото, се нарича Дълбоко дере. На 1 км източно се намира връх Телева чука, а на 3 км южно-Букът.

Девесилово е сравнително добре уредено село, електрифицирано и водоснабдено е, автобусен транспорт го свързва с общинския център. Намира се в непосредствена близост до една от най-натоварените пътни артерии - транспортен коридор № 9 Кърджали - Маказа - Александруполис, само на 5 км от Българо-гръцката граница.

Тук има действащи кметство и читалище. Най-близките църква, параклис, основно училище и целодневна детска градина се намират в село Аврен. Медицинско обслужване може да бъде получено от общопрактикуващия лекар отново там. Гимназия и многопрофилна болница ще намерите в общинския център град Крумовград.