Народно читалище "Никола Вапцаров" - Банско


Отбелязвайки своята 115 годишнина, читалище „Никола Вапцаров” в Банско продължава да пази съкровените достояния на миналото и дава пример как да се откликва на съвременните художествени предизвикателства.

Читалище „Никола Вапцаров“ е едно самобитно духовно средище и модерен културен център. Читалището пази стародавните традиции на своя град и около тях надгражда нови и модерни културни практики. Място, осигуряващо достъп до култура и информация. Място, където всеки може да се развива като творец.

Работата на читалището е насочена в изпълнение на следните основни цели:

• Да опазва културно-историческото наследство и националните традиции

• Да съдейства за развитие на културния туризъм в общината, чрез максимално използване на културно-историческото наследство и местните традиции, да подпомага дейността по издирване на фолклорното наследство, етнографията, краезнанието на територията на общината

• Да работи за осигуряване на по-добра и съвременна образователна, културна, социална и информационна среда на населението

• Да създава възможности за личностна изява на младите хора

• Да разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност, за привличане на по-широк кръг от население

• Да поддържа активно партньорство с Общинската администрация и неправителствените организации, както и с други културни институти и бизнеса

Читалището реализира тези цели със следните свои дейности:

Библиотеката при читалище „Никола Вапцаров 1894” - гр. Банско изпълнява своята основна функция като обществена библиотека – да съхранява, обновява, обогатява фонда и предоставя информация на своите потребители за библиотечната си колекция, която наброява 52 500 тома литература от различни отдели на знанието.
Самодейността на Банско е жив отклик на възвишения зов на Паисий за пробуда, на дерзанието на Неофит Рилски да въздигне новобългарската просвета, на прозренията на Вапцаров да оплоди родното слово с чувствителността на новото време. Още първооснователите на духовното средище са осъзнавали силата на доброволното отдаване на изкуството. В началните години те създават театрална трупа, която с първото си представление „Многострадалная Геновева” препълва училищния салон с хора, дошли да съпреживеят „чудото”. През десетилетията читалищните театрали не спират да вълнуват духовете на банскалии. Не случайно тъкмо в годината на 115-ия юбилей местни творчески сили от сцената отправиха послание към връстниците си да отхвърлят изкушенията на дрогата.

         Банско вече има Мажоретен състав и Школа по модерни танци, ръководени от СилванаХанджийска, нов Естрадно- вокален състав с ръководител Юлия Рускова и Младежка театрално-музикална формация.

         Самодейците на Банско – това са безкористните воини на духа, които даряват съгражданите си с достоянията на художествената култура, подкрепят устрема на града да става национално и световно спортно, туристическо и културно средище. За 115-годишния юбилей на читалището самодейците дават най-доброто от себе си и ваят новото лице на стародавно Банско.