Маломаловски манастир "Св. Николай Мирликийски - Чудотворец"

Рейтинг:
0 / оценки

Манастирът се намира на 12 км от Драгоман, над село Мало Малово, на южния склон на Чепън планина.

Вероятно до село Мало Малово може да се стигне и от Драгоман, но ние се движим по пътя за Годеч и от главния път, преди Бучин проход, се отклоняваме за село Цвръклевци. Следва село Василовци и след това – село Мало Малово.Пътеката за манастира минава отдясно на зелена метална ограда и продължава нагоре.

От манастира е запазена единствено църквата и част от жилищните сгради и стопанските постройки. Жилищните сгради са с възрожденска архитектура. Църквата е малка едноапсидна безкуполна сграда, леко вкопана в терена, изградена от ломен камък и покрита с каменни плочи. По архитектурните особености на църквата, тя се датира от XVI - XVII век. В нея са запазени части от стенописи от същия период - XVI - втората половина на XVII век. В олтара са запазени стенописи от по-късно време - Богородица Ширшая небес, Причастието на апостолите и четирима отци на църквата - Василий Велики, Григорий Назиански, Николай Мирликийски и един неизвестен. Фреските са частично реставрирани.

Заедно с наоса през XVI - XVII век са изрисувани и фреските по външната западна стена на църквата, където до 70-те години на XX век все още е личала сцената Страшният съд. Към 2015 година от външната украса е оцеляло само изображението на Свети Николай в патронната ниша над входа.