Ябланица

Рейтинг:
0 / оценки
Ябланица е град, който се намира в Севрна България, разположен в Средния Предбалкан на 475 метра надморска височина. Градът е населяван от близо 3 000 души. Ябланица е административен център на община Ябланица. Намира се на около 100 километра от София, на 23 километра от Тетевен (в посока Северозапад) , на 24 километра от Луково (в посока Юг) и на 73 километра от Ловеч (в посока Югозапад). В град Ябланица и около него посетителите могат да видят Централната градска улица, старинни къщи, читалището с музейната сбирка, пещерата Съевата дупка, планинският масив от Предбалкана Драгойца, местността Окапците,  Гложенският манастир и др. Преобладаващият релеф на общината е ниско планински и хълмист. Територията ѝ изцяло попада в пределите на Западния Предбалкан. На територията на община Ябланица попадат части от две ниски планини и една хълмиста област. Южната част се заема от северните разклонения на планината Лисец, най-източната орографска единица на Западния Предбалкан. В нея, югоизточно от село Малък извор се издига връх Беглика (1096 m) най-високата точка на общината. На запад и югозапад се простират североизточните части на планината Драгоица. Нейният най-висок връх Нишана (956,5 m) се извисява на 3 km по права линия на запад от град Ябланица. Останалата северна и североизточна част от територията на общината е заета от южните дялове на т.н. Карлуковска хълмиста област. В нея северно от село Златна Панега, в коритото на река Златна Панега се намира минималната кота на община Ябланица от 177 m н.в.

Близо до градчето се намира пещерата Съева дупка, известна със своята красота. Близкият планински масив от Предбалкана Драгойца представлява приятно предизвикателство за любителите-туристи. Местността Окапците предлага условия за отдих и туризъм, благодарение на прохладната река и изградените площадки и маси.

Ябланица е известна с производството на халва и локуми. Този поминък е давал хляб на много производители и търговци. През септември 2004 г. е обновен центърът на града. На 1 декември 2004 г. започва изграждането на градски парк – отдавнашна мечта за ябланчани. На театрален фестивал в Каварна през лятото на 2004 година ябланската трупа печели I място. В града има исторически музей, намиращ се в сградата на читалище „Наука“.


  • Население 2765;
  • Област Ловеч;
  • Община Ябланица;
  • Надморска височина 475±1 m;
  • Площ землище 57,842 km²;
  • Пощенски код 5750;
  • Телефонен код 06991;


Най-голяма река в община Ябланица е река Златна Панега (десен приток на Искър), която води началото си източно от едноименното село от големия карстов извор Глава Панега. Неин основен приток е Източна Батулска река. Крайните западни и южни части се отводняват от малки и къси реки, десни притоци на река Малки Искър (десен приток на Искър).

Икономическия облик на община Ябланица през последните години започна да се променя, като визията за растеж и развитие на ръководството на общината извежда на преден план просперирането на общината и нейното устойчиво развитие, което може да се постигне чрез осигуряването на условия за динамичен икономически растеж, модернизиране на инфраструктурата, повишена трудова заетост и прилагане на съвременни технологии.