Архитектурно-етнографски комплекс Етър - Габрово

Разположен на 8 км. от Габрово, в подножието на Стара планина, Архитектурно-етнографски комплекс “Етър“ е първият в България музей на открито. Той показва бита и стопанското минало на Габровския край през Възрожденската епоха.

 

В музея, разположен по двата бряга на река Сивек, са обособени следните сектори: Народни-технически съоръжения, задвижвани с вода. Ансамбъл „Занаятчийска чаршия“, включващ 14 архитектурни образци от региона. На първите етажи, както и в миналото, са разположени търговски дюкяни и занаятчийски работилници, а вторите етажи са предназначени за изложбени и експозиционни зали. Сгради с обществено значение – църква с училище, часовникова кула, мостове, каменни чешми и др.

 

Представените 22 действащи занаята са изключително атрактивни за посетителите. Желаещите могат да участват в хоби-курсове за изучаване на народни занаяти и традиционни домашни занятия.

На територията на комплекса се честват празници от народния календар. Посетителите могат да наблюдават възстановки на обичаи и обреди.а територията на комплекса се честват празници от народния календар. Посетителите могат да наблюдават възстановки на обичаи и обреди.

 

През летния сезон започва уикенд програма – демонстрации на домашни занятия.

 

Деца от различни възрастови групи могат да участват в Детски пленер, Обучителни програми и Детски конкурси с награден фонд.

 

Кулминация в културния календар е Международният панаир на народните занаяти, който се провежда ежегодно в началото на месец септември. Той събира майстори и посетители от страната и чужбина като така се запазват културните традиции и се поддържа жив интереса към българските народни занаяти.

 

От 5 август 2013 г. в Етнографски музей на открито „Етър“ децата вече имат своя любима територия. При нас чрез достъпна и атрактивно представена информация, чрез игри и занимания те се обучат в различни занаяти и умения, запознават се с народните традиции.


В ЕМО „Етър“ се намира единствената в България сбирка на народна техника на вода. Тя съдържа 10 експоната и е една от богатите и добре организирани технически сбирки сред европейските музеи на открито. Това е причината, водното колело да се превърне в емблема на Етъра. Най-важната особеност на сбирката е, че всички обекти са в действие, така както в миналото. Занаятчийска чаршия представя 16 образци на балканската архитектура, разкриващи самобитния талант на възрожденските строители.