Връх "Богдан"

Рейтинг:
0 / оценки
За местност Барикадите поемаме с автомобил от Копривщица в посока Стрелча. На около 2.5 км след изхода на Копривщица има разклон наляво за местността. На него има рекламни табели на град Копривщица, които могат да ви послужат за ориентир. Трябва да споменем, че е добре да карате внимателно, защото асфалта не е в много добро състояние. От него минаваме още 5 км. докато излезем от една гора и излизаме на едно отклонение на черен път към картофените ниви. Пътят се пресича от електропровод, водещ до хижа Богдан.

Точно преди стълбовете вляво тръгва маршрут нагоре, по който, за по-малко от 2 часа, сме горе. Започваме прехода по широк черен път и вървим между нивите и така през първия 1.5 км. Трябва да внимаваме да не пропуснем Разклон 1, където се отделя по-неугледен път нагоре. Само първите няколко метра е тревясал. Той е по-стръмен но поне два пъти по къс.

Ако решим да си ходим по главния път, пак няма да сгрешим. Той е по-полегат, но значително по-дълъг, понеже обикаля отсрещното връхче, чието име не знаем. Но, когато излезе на билото, тръгва по една панорамна пътека, която ще ни радва с гледка поне километър и нещо.

Постепенно започваме да вървим по обширни поляни. Малко по-късно достигаме до поляните край хижа Богдан, която е опустошена. Там се намират антените на GSM операторите, които могат да ни служат за ориентир, тъй като се виждат отдалеч. Гледката от тук е страхотна и имаме чувството, че можем да се протегнем и да стигнем Стара планина. Ясно се вижда и арката на Беклемето. На поляната в района се намира и заслонът Плачков кладенец, зад който под вековните буки се намира и самият Плачков кладенец – чешма с 5 чучура и страхотна вода. Зад бунгалата на хижата също има течаща вода, където да презаредите.

По пътя край хижата навлизаме в гора, където веднага виждаме табела за връх Богдан при Разклон 3. И не си мислете, че просто се е обърнала от вятъра наляво. Тук се излиза от главния път по труднозабележима маркирана пътека. След стотина-двеста метра тя се слива с основния маршрут към Богдан. Оттук се върви изцяло през гора, с изключение на една по-широка поляна. Няма друго по-особено. Само внимавайте да не пропуснете върха, който не се намира точно на пътеката, а се е сгушил на една малка полянка вдясно.

За жалост, връх Богдан е изцяло сред гората и не предлага невероятните панорами, които сме свикнали да виждаме. Но ако продължите няколкостотин метра по пътя (маршрута за хижа Средногорец), ще излезете от другата му страна, където гледки има.