Тракийският култов комплекс Четиньовата могила в Старосел

Тракийският култов комплекс в Четиньовата могила, на 4 км от с. Старосел, е открит през 2000 г. Тракийският култов комплекс при Старосел обхваща шест подмогилни храма, четири от които уникални, както и няколко царски погребения. Достъпни за туристически посещения са големият храм на Четиньова могила и храм “Хоризонт”.  Гробницата под Четиньова могила край село Старосел, (Община Хисаря) е най-голямата подобна структура в Тракия и региона, построена в средата на IV в. пр. Хр. за тракийски владетел, вероятно от семейството на Котис I. Тя е част, заедно с други гробници в околностите, от могилен некропол, разположен в южните склонове на Средна гора.

Разкопана е през 2000 г. от Георги Китов, който счита Четиньова могила за „култов комплекс“. Паметникът е отворен за посетители и е сред Стоте национални туристически обекта.
  • Период 360 – 340 г. пр.н.е.;
  • Епоха Тракийска епоха;
Могилата е издигната не по-рано от 359 г. пр. Хр., както показват монети на Филип ΙΙ Македонски, намерени в насипа. Гробницата е окончателно затворена, най-вероятно след последното погребение, през 350-те или 340-те години пр. Хр., както показват две амфори, намерени в преддверието, от двете страни на вратата към първото помещение. Тези археологическите находки (монети и амфори) дават датировка с най-голяма сигурност и най-висока резолюция.

Различни дати са предложени въз основа на стилистични наблюдения по архитектурата: края на V в. пр. Хр. според Китов  и края на ΙV – началото на III в. пр. Хр. според Тотко Стоянов и Даниела Стоянова. Тези дати обаче не са подкрепени с точни измервания и конкретни паралели и подробно архитектурно заснемане на гробницата все още не е публикувано.