Свищовски манастир "Св. апостоли Петър и Павел"

Рейтинг:
0 / оценки
Няма сведения за първоначалното възникване на манастира и за неговата най-ранна история. Днешният манастирски храм “Св. Св. Петър и Павел” e строен през 1644 г. (според надписа във вътрешността му). При ремонт в 1923 г. са открити стенописи, между които личат образите на ктиторите Матей Бесараба и жена му Елена. Има версия, че тогавашните храмови темели са положени върху основи от XII-XIII век.
През XVIII-XIX в. манастирът е бил метох на Хилендарския манастир. В метоха за известно време е пребивавал дошлият от Хилендарската света обител, канонизираният за светец, Дамаскин Габровски. По това време турците изисквали от него да се откаже от християнството и да приеме исляма, но той категорично отказал. За тази своя смела постъпка ревностният християнин е обесен на черницата в двора на манастира на 16.01.1771.
В 1813 г. тук идва и основава килийно училище  Неофит Бозвели -  будител за просвета и културно възраждане на българския народ и борец за независимост на българската църква. През 1831 г. за учител в училището към хилендарския метох е повикан от Рилския манастир Христаки Павлович - Дупничанин. Неговото училище бива наречено "славяно-елинско", като няколко години след идването си той продължил да преподава и гръцки език, който бил необходим за търговците. Но българският език тук станал основен, а гръцкият постепенно отстъпил на второ място. Ученици в училището на Хр. Павлович в Свищовският манастир (метох) са били изявилите се по-късно като видни български общественици и книжовници: Драган Цанков, П. Р. Славейков, Николай Катранов и др.
За ролята на манастира в духовния и културен живот на Свищов говори и фактът, че в манастирския двор почиват тленните останки на видните свищовски дарители: Димитър А. Ценов - дарил средствата за построяването и функционирането на Стопанска Академия - Свищов; Еленка и Кирил Аврамови - през 1904 година Кирил Аврамов прави щедър жест и дарява на свищовската община 200 000 златни лева за построяване на сграда за театър и читалище.
Днес Свищовският манастир "Св. Св. апостоли Петър и Павел" е действащ женски. Негова игуменка и единствена обитателка е 90-годишната (през 2012 г.) майка Екатерина. Въпреки преклонната си възраст монахинята сама се грижи за манастира, със скромната си пенсия от 120 лв. тя успява не само да задоволи ежедневните си потребности, но и да се грижи за божия храм.

В архитектурно отношение манастирът представлява комплекс от църква, жилищни сгради и красив двор, потънал в зеленина.
Първоначално манастирската чърква е била еднокорабна с притвор, включен в общото тяло. По-късно стената между притвора и наоса е разрушена и от запад е прибавен нов притвор. Първоначалната църква е вкопана в терена с три-четири стъпала, така тя изглежда откъм пътя доста ниска и невзрачна, което се обяснява с изискването на тогавашните турски управници да не бъде по-висока от турчин яздещ кон. Храмът е бил осветен само от няколко малки отвора по северната стена, но при обновяването са отворени шест прозореца от юг и от север. Олтарната част е с една полуелипсовидна апсида, широка почти колкото наоса, отделена от него с дърворезбен иконостас. Църквата е с масивен градеж, засводена е с полуцилиндричен свод, под който минават дублиращи арки, стъпващи върху конзоли в петата на свода. При най-късното преустройство от юг е прибавено помещение, служещо за склад и навес като открита нартика.
Майстори на църквата, според ктиторския надпис, са Станко и Стою, но най-вероятно те са извършили преустройството и изградили новия притвор.
Вероятно цялата вътрешност на първоначалната църква е била украсена със стенописи. При ремонт в 1923 г. са открити стенописи, между които личат образите на ктиторите Матей Бесараба и жена му Елена.
Дърворезбеният иконостас е сравнително нов, от времето на преустройството.
Манастирът е със статут на паметник на културата, заедно с иконостаса и стенописите.