Прибой

Рейтинг:
0 / оценки
Прибой е село в Западна България. То се намира в община Радомир, област Перник.  Прибой е село в Западна България, намира се в община Радомир, Област Перник. Разположено е в западния край на Радомирската котловина, покрай река Струма, на около 2 км преди последната да се влее в язовир Пчелина.
Прибой е от пръснатият тип селища, няколкото му махали са пръснати из южните склонове на предпланинските възвишения на Черна гора.
  • Площ 15,548 km²;
  • Население 233;
  • Надм. височина 631 m;
  • Пощ. код 2452;
  • Тел. код 07720;
  • МПС код РК;
  • Община Радомир;
  • Област Перник;
За произхода на името на селището има едно предание, което разказва, че преди хилядолетия река Струма се вливала в голямо езеро и точно, където е сегашното село, водата направила пробив и реката сменила посоката си, и от там започнали да го наричат Прибой.

Археологическите разкрития в района доказват, че тук е имало поселищен живот още от най-дълбока древност. На две места в селското землище има останки от праисторически селища. Тукашните земи са били заселени и през античността, за което свидетелстват следите от  две селища.  Едното се намира се в местността "Селище" и е обхващало площ от около 200 дка. Останките от другото антично селище са разкрити в местността "Джиновци" при Враголомова махала.

Село Прибой е наследник на старо средновековно селище, на което е открит некрополът, датиран към XII-XIV в. От селището сега са останали единични керамични фрагменти, пръснати на площ от около 50-60 дка (при м. "Селище", под Кацарска махала). Съществуването на селото през късното средновековие е засвидетелствано в турските извори - османските данъчни документи. Богата информация дава обширният тимарски регистър на Кюстендилски санджак от 1570/73 г., според който по това време в село Прибой е имало двама свещеника. От същия документ разбираме, че Прибой е било с привилегирован статут (войнушко селище), в него са пребивавали вонуци, които са ползвали определени данъчни облекчения. Тази особена категория българи са запазили дълго време привилегиите си, тъй като присъстват и в регистъра на заваид-войнуците (войници в резерв) от 1626/7 г. със 7 войнушки ханета (семейства). От заможната прослойка в лицето на войниците несъмнено е било облагодетелствано и цялото село, не случайно тук се откриват останки от църкви, чиито ктитори, най-вериятно, са били именно войнуците. Информация за селището намираме и в списъците на джелепкешаните (овцевъдите) от 1576 г. към нахия Радомир (по-късно кааза Радомир), в които то се среща под същото име - Горна Прибой или Долна Прибой/Селарча. Трябва да се знае, че при старото село Прибой махалите и селищата са изобилствали, като образували сложна мрежа. Средновековното село е било изградено над праисторическо неолитно, и над антично селище. Така, че на едно място се е получило многослойно културно напластяване, свидетелстващо за поселищен живот, обхващащ огромен период от време - от VI хил пр. Хр. до XVII в. сл Хр.

Единственият добре запзаен и оцелял до наши дни средновековен паметник е църквата "Света Богородица", отличаваща се с красивите си стенописи,  а освен това, и много грамотно реставрирана и консервирана. В селото е имало и други църкви, но те отдавна са разрушени и за тяхното съществуване сега напомнят само някои топоними. В това число влиза средновековната църква в местността "Манастирище", не далеч от средновековното селище. Там преди 30-40 години хората разкрили основите ѝ, като над нея изградили нова църква и манастир, известен като "Прибойския манастир". Средновековни църкви вероятно е имало и на две други места именувани "Църквище": едното недалеч от манастира, а другото при Враголомска махала. Днес на тези места, а и на други, са поставени оброчни кръстове.

Църква „Успение Богородично“ със стенописи от 16 век. Паметник на културата. Църквата е посетена от Константин Иречек при посещенията му в България.

Разнообразието от природни дадености и културно-исторически обекти в селото предначертават добри перспективи за развитието на туризъм. Ако се популяризират и забележителностите в околните села, а те не са никак малко, то тогава, Прибой може да бъде включен в маршрутите една доста богата и уникална дестинация.