Милковица

Рейтинг:
0 / оценки
Милковица е село в Северна България. То се намира в община Гулянци, област Плевен. Намира се в централната част на Дунавската равнина на десния бряг на р. Вит. Климатът е умереноконтинентален със студена зима и топло лято, количеството на валежите е малко.
  • Площ 46,559 km²;
  • Население 1717;
  • Надм. височина 30 m;
  • Пощ. код 5968;
  • Тел. код 06565;
  • МПС код ЕН;
  • Община Гулянци;
  • Област Плевен;
В 1851 година е изграден храмът „Свети Архангел Михаил“. Иконите са изписани в 1895 година от дебърския майстор Нестор Траянов.

В района има две защитени местности. Течението на р. Вит е местообитание на важни представители на фауната (бозайници, влечуги, земноводни, риби и безгръбначни видове). Освен това е и ключов рибен коридор - тук могат да бъдат открити 44 вида. Другата защитена местност е Никополското плато, което предоставя местообитание за 92 вида птици, много, от които са застрашени или заплашени. На това място живеят също редки ендемични растителни видове.

Културното и архитектурното наследство е представено основно от археологическия резерват "Улпия Ескус", в село Гиген (24 км), който е обявен за паметник на културата с национално значение. Той представлява останки от римски и византийски град.

Близостта до реките Вит, Искър и Дунав създава отлични условия за почивка сред природата, разходки и риболов.