МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ |MINERAL PATHS0876 882050, 0899 806477

Открийте непознатите МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ в пограничния регион на Гърция и България в този видео клип!

Реновираните МИНЕРАЛНИ БАНИ в общините МИНЕРАЛНИ БАНИ (област Хасково), ЯКОРУДА (област Благоевград) и МИКИ (регион Ксанти) в Гърция очакват вече своите посетители.
Видео клипът е създаден в рамките проект «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)».

В рамките на проекта бяха реновирани сградите и интериора на минералните бани в трите общини – Минерални бани, Якоруда и Мики, които вече функционират и очакват своите посетители. 

Допълнителни информационни и туристически материали за трите общини може да изтеглите от техните виртуални щандове, които ще бъдат достъпни до 30 септември 2023 г.

Виртуален щанд на община МИНЕРАЛНИ БАНИ (област Хасково): https://mineralpaths.config.systems/exhibitor/municipality-of-mineralni-bani

 

Виртуален щанд на община ЯКОРУДА (област Благоевград):

https://mineralpaths.config.systems/exhibitor/municipality-of-yakoruda

 

Виртуален щанд на община МИКИ (регион Ксанти, Гърция): :

https://mineralpaths.config.systems/exhibitor/municipality-of-myki

 

Туристическият пътеводител МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ е достъпен на този линк: http://savremie.org/files/TOURIST_GUIDE_MINERAL_PATHS_20-02-2023.pdf

Проект «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)» е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) и от националните фондове на страните, участници в Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014–2020“.

Съдържанието на тази публикация е отговорност на СДРУЖЕНИЕ СЪВРЕМИЕ и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат на Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“.

Връзка с МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ |MINERAL PATHS