Култура и изкуство

Къща музей "Иван Вазов" - Сопот Строежът на къщата започва през 1931 г.  Вътрешната уредба на дома е направена под ръководството на директора на Етнографския музей в София Ст. Л. Костов и въз основа на сведения на Вазовите ... 276
Музей на киселото мляко - Студен извор В изложбената зала е представен макет, който подробно показва получаването на сурово мляко, промишленото производство на кисело мляко и реализацията на готовия продукт, в търговската мрежа. На стените... 453
Национален природонаучен музей при БАН - София Националният природонаучен музей е създаден през 1889 г. като Естествено-исторически музей на Княз Фердинанд.[1]. Експозицията е открита за посетители през 1907 г. Акад. д-р Иван Буреш, директор на му... 331
Национален исторически музей - София Със своите колекции Националният исторически музей е българският музей с най-широка тематика и представителна експозиция. В него се показват съкровищата на България. Сред най-ценните от тях са зла... 336
Археологически музей - Варна Музей за най-нова история на Варна    Музей на Възраждането, Варна    Етнографски музей (Варна)    Аладжа манастир Варненският археологически музей е създа... 369
Архитектурно-исторически резерват "Вароша" - Ловеч В резервата са включени над 200 историческите и архитектурни паметници на културата от национално и местно значение. Възрожденските къщи са строени предимно през 70-те години на ХІХ в. Характерн... 206
Природонаучен музей - Черни Осъм Музеят се състои от три експозиционни зали, на които са представени повече от 700 експоната. В първата зала са представени природните забележителности на района и представители на живеещите в Средна С... 309
Регионален етнографски музей - Пловдив ​Първата идея за създаване на етнографски музей датира от края на 1891 г. След четвърт век по предложение на Стою Шишков, местната администрация решава да се създаде Окръжен музей. Неговата основна це... 311
Къкринско ханче От съществуващите писмени документи е известно, че по внушение на Васил Левски ханчето в с. Къкрина е наето от Ловчанския частен революционен комитет. За ханджия е определен Христо Цонев–Латинеца, мес... 386
Архитектурно-исторически резерват "Боженци" Постепенно селото се разраства, за да се превърне във важен търговски кръстопът към средата на 18 в. Оттогава започва истинският разцвет на Боженци, когато неговите търговци и майстори продав... 241
Археологически резерват "Абритус" В началото на ІV век, при император Константин І Велики (306-337 г.) издига крепостна стена, обхващаща площ 15 хектара, с четири крепостни порти и тридесет и пет бойни кули. Крепостните стени имат... 241
Архитектурно-етнографски комплекс Етър - Габрово На територията на комплекса се честват празници от народния календар. Посетителите могат да наблюдават възстановки на обичаи и обреди.а територията на комплекса се честват празници от народния календа... 883
Малкият дворец - Варна Малкият дворец е изграден в стил неокласицизъм и е архитектурен паметник от национално значение, който впечатлява с красотата и изяществото си. Външната и вътрешната архитектура са богати, пищни... 393
Българска народна банка - София Банката съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. Тя има изключителното право да емитира банкноти и монети в страната. Българската народн... 316
Археологически резерват "Августа" - с.Хърлец През периода 1973-1984г на територията на крепостта са провеждани планирани археологически проучвания, които дават значими научни резултати. Най-ранните останки, регистрирани в обекта са от края н... 206
Национална художествена академия - София Първите преподаватели в него са Иван Мърквичка – преподавател по живопис и директор на училището, Антон Митов – по история на изкуството и Борис Шатц – по моделиране. Ярослав Вешин е поканен (1897) за... 405
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София На 3 януари 1907 г. група студенти организира демонстрация срещу княз Фердинанд пред Народния театър. На следващия ден – 4 януари – Министерският съвет постановява указ, който нарежда закриването на у... 314
Сградата на Министерски Съвет на Република България - София В България Министерският съвет се състои от министър-председател, заместник министър-председатели и министри съгласно чл. 108, ал. 1 от Конституцията.Име     Област     П... 500
Сградата на Президентството на Република България - София Заедно със сградата на хотел „Балкан“ образуват каре в двора на което се намират една от най-старите запазени сгради в София – ротондата „Свети Георги“ и руините на късноантичен обществен комплекс... 344
Дворец "Кричим" Преди да абдикира в полза на сина си Борис и да замине в изгнание, цар Фердинанд неколкократно отсядал в двореца със семейството си. Когато е бил министър-председател, Александър Стамболийски също чес... 461
Култура (на латински: cultura, идващо от colo, colere и означаващо възпитание, образование, развитие, култивиране) е понятие с много нееднозначни дефиниции и поради тази многостранност и многопластовост се подлага трудно на единно определение. Различните дефиниции на културата отразяват различни разбирания или критерии за оценяване на човешката дейност. През 1952 Алфред Крьобер и Клайд Клъкхон съставят списък с над 200 различни дефиниции на култура, като трите основни значения са:

    Изтънчен вкус в областта на изящните изкуства и хуманитарните науки, още известна като висока култура
    Цялостен модел на човешкото познание, вярвания и поведение, зависещ от способността за символно мислене и социално образование
    Комплект от споделени ценности, цели, поведения и практики, който е характерен за дадена организация или група

Обичайно е думата култура в много страни да се употребява за означаване на общественото разслоение. Тя често се използва по отношение на предмети и дейности, предназначени за елитарна употреба, като изискана кухня, изкуство и музика. Понякога това се нарича висока култура за разлика от масовата култура.

Терминът и концепцията за първи път се появяват през 18 век в Европа и означават процес на усъвършенстване. През 19 век значението се променя на подобряването на личността и поведението на един индивид, особено чрез неговото образоване. Съществуват и други значения. През 20 век думата култура става централна идея на антропологията и означава еволюиралата човешка способност за класификация и представяне на опита чрез символи и проявяването на творчески наклонности за които се изисква въображение.

В основни линии под култура се разбира човешка дейност в различните нейни проявления, включително всички форми и способи на човешкото самоизразяване, самопознание и натрупване на навици и умения. Културата е набор от правила, които предписват на човека определено поведение с присъщите преживявания и мисли.