Къща-музей "Димитър Благоев" - Банкя

Рейтинг:
0 / оценки
Приветливост и скромност лъхат от малките стаи, обитавани от семейството на Благоев. Запазените вещи създават топла и неповторима атмосфера. В сутерена се намират кухнята и трапезарията. Край стария самовар, скъп спомен на Димитър Благоев от студентските години в Русия, са се събирали близки и другари, дошли да побеседват с него, да споделят мисли и тревоги, радости и скърби. В третата стая сега е уредена малка изложба за семейството на Дядото. Неин център са материалите, които очертават партийно-обществената, педагогическата, публицистичната и преводаческата дейност на Вела Благоева - първата жена марксистка в България, основателка на женското социалистическо движение в страната ни, вярна сподвижница и предана спътница на Благоев, майка на четири деца, отдали целия си живот на делото на партията, на революционното движение.

Скривалището до входа напомня за големия син Владимир, загинал трагично през 1925 г. На първия етаж е стаята на Димитър Благоев с подареното от работници дърводелци легло, на което той е издъхнал. Столчето пред леглото напомня за ония дни от живота на партийния вожд, когато той, вече тежко болен, е бил подпомаган в работата си от своята дъщеря Стела. Тук през 1922 г. тя записва разказа на баща си, излязъл от печат през 1926 г. под надслов "Кратки бележки из моя живот", запазвайки за поколенията повестта за неговия героичен живот. Работният стол, подарен от Владимир, мастилницата, скъп дар от ЦК на партията за юбилея на Благоев през 1910 г., оцелелите книги от личната библиотека на Дядото - малко, но вълнуващи вещи, докосвани от ръцете му, обгръщани от неговия поглед.Останалите две стаи са на Вела Благоева, дъщерите Стела и Наталия и на синовете Владимир и Димитър. На кръглата масичка в стаята на Вела е поставен първият том на Марксовия "Капитал", преведен за пръв път на български език от Димитър Благоев с помощта на Вела Благоева. До прозореца е люлеещият се стол, на който тя е обичала да почива и чете. Портретът на Дядото, рисуван от близки на семейството му, и пианото в стаята на синовете ни пренасят в онези редки, но прекрасни семейни вечери, когато след изпълнен с напрежение ден Дядото е намирал малко свободно време да отдъхне, слушайки Стела да свири на пианото творби от неговите любими композитори - Бетховен и Шопен.

На втория етаж, пристроен от хазаите по-късно, се намира документална изложба, която разкрива основните моменти от живота и многостранната дейност на партийния вожд: детството, юношеството, студентските години в Петербург и основаването на първата социалистическа група в Русия - "Благоевата група" през 1883 г., педагогическата му дейност след завръщането му в България през 1885 г., пропагандирането на марксизма в България и издаването на сп. "Съвременний показател" през 1885 г., подготовката за създаването и основаването на БСДП на вр. Бузлуджа през 1891 г. В експозицията е акцентирано върху борбата на Димитър Благоев против Балканската и Първата световна война, за мир и пролетарски интернационализъм. Специално място е отделено на началото на ленинизацията на БКП, започнала през последните години на неговия живот. В отделна витрина са експонирани дрехи и вещи на Дядото.В двора на музея се съхранява файтонът, собственост на работническата кооперация "Освобождение", който по решение на ЦК е предоставен за ползване на Димитър Благоев още от 1921 г. музейният фонд съдържа много оригинални вещи и ценни архивни материали, свързани с жизнения път и многостранната дейност на основоположника на партията.През изминалите повече от три десетилетия къщата музей "Димитър Благоев" израсна и се утвърди като значителен научен и културно-просветен институт, средище за проучване и популяризиране на живота и делото на незабравимия Дядо.

Допълнителни обекти: Къща музей "Димитър Благоев" - Банкя. Тук Димитър Благоев е пребивавал известно време и от 1953 г. е създадена къща музей, която пропагандира неговия живот и дело.