Селски и екотуризъмШирока лъка Село Широка лъка се намира в планински район на 23 км северозападно от Смолян, на 16 км от Пампорово, на 5 км от с. Стойките, на 22 км югоизточно от Девин. Надморската му височина е 1058 м.Разполо...
Копривщица Копривщица – малък град разположен в Същинска Средна гора по поречието на р. Тополница, е забележителен и уникален исторически резерват. Със своите калдъръмени улички, с боядисаните в ярки цвет...
Ябланица Най-голяма река в община Ябланица е река Златна Панега (десен приток на Искър), която води началото си източно от едноименното село от големия карстов извор Глава Панега. Неин основен приток е Източ...
Геша Храмът в селото носи името „Св. Рождество Богородично“ и е иизграден само и единствено с дарения. Пази се и списък с всичките дарители (75). През 2015 година дългите усилия се увенчават с успех и е ...
Боженците Село Боженци е обявено за архитектурно-исторически резерват през 1964 г. По тази причина в него е запазена архитектурата от Възраждането, като съществува забрана за изграждането на сгради, които не са...
Глемпинг зона ГОРА между Черноморец и Созопол Починете си от оживения и претъпкан град в красивата иглолистна гора на къмпинг Градина. ГОРА Ви кани в първата глемпинг зона в България, в която да се насладите на къмпинг с удобства, без да се л...
Комплекс Шато Копса - Сопот Като погледнете шатото как се е извисило над равното поле, ще видите и изкуствения хълм под него, където се крие избата му. Именно под земята отлежават червените вина от всички серии и реколти – преди...
Чавдар (Област София) Още в праисторията тези места са заселени от хората. Те разполагат къщите си в близост до река Тополница, откъдето черпели необходимата им за битови нужди вода.В селищната могила край р. Тополница е о...
Място за пикник - Дяволски мост В Ардино си струва да отидете на две места, за които днес ще ви разкажа – Орлови скали и много популярният Дяволски мост. Докато пресичах улиците на града видях, че има и музей, но за мое съжаление, в...
Смилян От превратната история на с. Смилян изцяло е запазена Часовниковата кула, построена от устовски деребей. Тя е висока над 10 метра. Първоначално е строена за наблюдателница и то преди два века, когато ...
Екотуризмът се заражда в Северна Америка, в средата на 80-те години, в следствие на развитието на пътувания в най-отдалечените места със съхранена природа. Това е туризъм в слабо засегнати от човека места, който трябва да допринесе за защита на природата и благосъстоянието на местното население. Той се базира на наблюдението и е един нов етап в развитието, който изисква работа в партньорство между туроператори, посрещащи (incoming) агенции, местни общности, асоциации стопанисващи защитените райони, научните общности. Всички те се анагажират да сведат до минимум въздействието върху посещаваните територии, да информират пътуващите за местните правила и уредби, да участват във всяка регионална програма за опазване на природната среда и нейните обитатели, да управляват всяка форма на посещение в района. 

Терминът селски туризъм е широко използвано понятие,но въпреки,че се дискутира много широко,все оше не е еднозначно дефинирано и няма една общоприета дефиниция.Селският туризъм често се определя като провинциален,местен,агро,рекреативен,алтернативен или всякакъв друг вид туризъм, различен от масовия.В едни случаи се ограничава до агротуризъм (туристите се настаняват във ферми),а вдруги се разширява до зелен, почивен, алтернативен, местен,на открито,провинциален.Посочва се,че селският туризъм предоставя на хората удоволствие, защото се различава от индустриалния или масов туризъм и е далече от пренаселените курорти.

Някои автори разглеждат понятията провинциален, селски и агро- туризъм като взаимно препокриващи се.Според тях най-общ е провинциалният туризъм ,който включва следващите два. Агротуризмът е част от селския туризъм и се характеризира с настаняване на гостите във ферми,запознаване и участие в селскостопанската дейност.Други автори правят разделение на видовете туризъм на база на компонентите от туристическия продукт.Те разглеждат селския туризъм като туризъм,чийто продукт се основава на селската култура.