Късноантично укрепление - Дренково

През античността (IV-VIв сл.Хр.) покрай река Дренковска се е намирал един от пътищата свързващи долината на Струма с долината на Вардар. Предполага се, че този път е бил важна пътна артерия свързваща селищата от поречието на Струма с големия административен център Пауталия (дн. Кюстендил ). Тов се потвърждсва от квадратната сграда с отбранителни полукръгли кули в четирите ъгъла, намираща се южно от Дренково. Отбранителното съоръжение е било свързано с охраната на пътя, от археологическите проучвания е установено, че то е използвано и през средновковието (IX-Xв). Днес сградата е почти изцяло реставрирана, като е превърната в обект за културно-исторически туризъм. В землището на Дренково са открити и останки от селище, датирано също от късната античност.
Село Дренково е в Югозападна България, намира се в община Благоевград. Отстои на 16км западно от Благоевград. Дренково е населяван от най-дълбока древност. Свидетелство за това е намиращото се в местността "Гърлешките ниви" (1км южно от селото) праисторическо селище. На база на намерените там оръдия на труда от камък и кремък, то е датирано към неолита (края на VII-VI хил. пр. Хр.).