Видин

Вѝдин е областен и общински град в Северозападна България, разположен по поречието на река Дунав. Той е административен и стопански център на едноименните община Видин и област Видин.


Градът е разположен край река Дунав. Той е първото голямо пристанище в страната по течението на реката и начална точка на Републикански път I-1, водещ до границата с Гърция при Кулата. На 2 km от града е разположен фериботният комплекс, който през 2013 г. е заменен от втори мост по българското течение на реката, наречен „Нова Европа“ (известен по-рано като „Дунав мост 2“ или „мост Видин – Калафат“). Срещу Видин е разположен град Калафат, Румъния.

В землището на град Видин се намира и село Новоселци, което няма собствено землище.
  • Площ 63,218 km²;
  • Население 50 977;
  • Надм. височина 34±1 m;
  • Пощ. код 3700;
  • Тел. код 094;
  • МПС код ВН;
  • Община Видин;
  • Област Видин;
Водите в близост до Видин са представени главно от река Дунав, както и от малки реки. Най–близките острови до Видин са:

    румънски – о. Малък Калафат (Ostrovul Calafatul Mic) и о. Голям Калафат (Ostrovul Calafatul Mare)
    български – о. Кутово (или Голия остров), о. Голям близнак и о. Малък близнак.

Население

Видин е 21-вият по големина град в България. Населението на цяла Северозападна България намалява още от 1946 г., особено чувствително е намалението на област Видин, която от 1946 г. се е стопила наполовина. В много от общините се наблюдава обезлюдяване (делът на пенсионерите е над 30%). Понастоящем Област Видин е най-малката по население в България, докато по територия е на 15 място от всичко 28 области. Дори области с много по-неблагоприятни условия за живот и по-малки територии, като област Смолян, област Кърджали са с по-многобройно население. Към 2009 г. населението на област Видин е 108 067 души. Без спешна политика за незабавно спиране хода на емиграционните процеси във Видинско и цяла Северозападна България в бъдеще областта може да се обезлюди подобно на Странджа, където гъстотата е едва 10 – 12 души/km² при средна гъстота за България 70,3 души/km².