Горна Оряховица

Община Горна Оряховица се намира в Северна България и е една от съставните общини на област Велико Търново.

Общината е разположена в централната част на област Велико Търново. С площта си от 317,807 km2 заема 7-мо място сред 10-те общините на областта, което съставлява 6,82% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

С изключение на най-южната част на общината, където се издига северната част на Арбанашкото плато (440 m н.в.), останалата територия е заета от обширната долина на река Янтра и нейният ляв приток река Росица, които очертават южната, условна граница на Средната Дунавска равнина. Тук в коритото на Янтра е и най-ниската точка на общината – 44 m н.в. Североизточно от долината на Янтра, в пределите на общината попадат и части от Драгановските височини (те се отнасят условно към Източната Дунавска равнина) с максимална височина от 371 m, разположена северозападно от село Горски Горен Тръмбеш.

  • Площ 21 km²;
  • Население 32 792 ;
  • Надм. височина 218 m;
  • Пощ. код 5100;
  • Тел. код (+359) 618;
  • МПС код ВТ;
  • Община Велико Търново;
  • Област Горна Оряховица;
Основната водна артерия в общината е река Янтра, която протича през нея със средното си течение на протежение от около 50 km. Реката навлиза в общината западно от село Първомайци и продължава на изток, като минава северно от Горна Оряховица и южно от Долна Оряховица. В района на село Върбица прави голям завой на север, а при село Горски Долен Тръмбеш на запад. Тук тя приема отдясно притока си Стара река. Западно от село Драганово прави нов завой, този път на север, приема най-големия си приток (ляв) река Росица и северно от село Крушето напуска общината.

По-голямата част от територията на общината попада в умерено-континенталната климатична област. Средногодишната температура за Горна Оряховица е 11,5 °C, а в средногодишната температура за цяла България е около 10,5 °C. Минималните температури за годината са през месец януари, като най-ниската е измерена през 1942 г. – -31,50 °C, а максималната е измерена през юли – 44,3 °C (*Данните са от Метеорологична служба при летище Горна Оряховица). Валежите са неравномерно разпределени в два валежни максимума – есенно-зимен и пролетно-летен. Средната годишна сума на валежите за страната е 670 л/кв.м, а за общината – 565 л/кв.м, което е под средното за страната. През зимата падат предимно валежи от сняг и снежната покривка е устойчива, а през лятото от дъжд. Средната скорост на преобладаващите северозападни и западни ветрове е около 2 м/сек.